Termeni de utilizare

Prezenții Termeni de utilizare reprezintă un acord („Acord”) între dvs., pe măsură ce achiziționați sau utilizați produse sau/și servicii AlphaTheta Corporation. Confirmați și acceptați acest Acord fie (1) făcând clic pe butonul „Sunt de acord” sau pe un buton similar atunci când vi se solicită, fie (2) accesând sau utilizând altfel Site-ul. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, trebuie să încetați imediat utilizarea site-ului nostru la adresa www.pioneerdj.com (the "Site").

Prezentul acord a fost actualizat ultima dată pe 21 februarie 2017. Ne rezervăm dreptul, în orice moment, de a modifica Site-ul și/sau termenii prezentului Acord fără nicio notificare prealabilă. Vă recomandăm să verificați periodic acești termeni, pentru a vedea dacă au existat modificări. Modificările vor intra în vigoare imediat după ce sunt postate pe Site. Utilizarea în continuare de dvs. a Serviciilor după postarea modificărilor va fi considerată o acceptare a termenilor modificați.

Site-ul este deținut și operat de AlphaTheta Corporation 6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012, Japonia („AlphaTheta Corporation” sau „Nouă” sau „Noi”).

COMPORTAMENT ȘI ÎNREGISTRARE

Trebuie să aveți vârsta de cel puțin 13 ani pentru a fi utilizator al Site-ului. Continuând să utilizați Site-ul, garantați că aveți cel puțin 13 ani și că aveți autoritatea de a încheia prezentul Acord.

Dacă alegeți să vă înregistrați la noi, sunteți de acord că toate informațiile pe care ni le furnizați sunt adevărate și exacte și veți actualiza aceste informații, pentru a le menține actuale, complete și exacte. În timpul procesului de înregistrare, vi se va solicita să selectați o parolă. Parola și contul dvs. sunt numai pentru uz individual și nu trebuie să fie distribuite colegilor, prietenilor sau familiei. Sunteți de acord să păstrați parola confidențială în orice moment. Sunteți de acord să fiți pe deplin responsabili pentru activitățile sau pentru tranzacțiile care se referă la contul dvs. sau la parola dvs. Trebuie să anunțați imediat AlphaTheta Corporation dacă aflați despre o utilizare neautorizată a parolei dvs.

Toate informațiile pe care le obținem despre dvs. în legătură cu utilizarea Site-ului dvs. fac obiectul Politicii noastre privind confidențialitatea care este încorporată prin referire în prezentul Acord.

Dacă doriți să ne anunțați despre conținut care considerați că nu respectă acești Termeni de utilizare, vă rugăm să ne contactați direct. Asigurați-vă că includeți o captură de ecran sau un Uniform Resource Locator („URL”) pentru conținutul care nu este conform și motivele pentru care considerați acest lucru. Înțelegeți că atunci când utilizați ACEST SITE, puteți fi expus la materiale pentru care se pot ridica obiecții. Prin prezenta, renunțați și sunteți de acord să renunțați la toate drepturile, revendicările și acțiunile în justiție sau de lege nescrisă împotriva AlphaTheta Corporation care rezultă din expunerea dvs. la astfel de materiale.

Nu puteți utiliza contul pentru a încălca securitatea altui cont sau pentru a încerca să obțineți acces neautorizat la o altă rețea sau la un alt server. Utilizatorii care încalcă securitatea sistemelor sau a rețelei pot fi pasibili de la răspundere penală sau civilă.

Sunteți de acord că în orice moment și la latitudinea noastră exclusivă, putem să reziliem contul fără nicio notificare prealabilă către dvs. și fără rambursare, dacă suspectăm o încălcare a oricăruia dintre acești Termeni de utilizare. În plus, confirmați că vom coopera pe deplin pentru investigarea încălcărilor securității sistemelor sau a rețelei de pe alte site-uri, inclusiv cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii în investigarea unor suspiciuni de încălcări penale.

DREPTURI DE AUTOR

Toate drepturile de autor ale oricărui conținut de pe ACEST SITE, incluzând, dar fără a se limita la informații, materiale, imagini, grafice, texte, date, voci și sunete (denumite în continuare în mod colectiv Conținut) sunt deținute de AlphaTheta Corporation sau de alții deținători de drepturi.

Legea drepturilor de autor interzice copierea, reproducerea, modificarea, revânzarea, transmiterea, distribuirea sau altă utilizare a Conținutului fără autorizarea din partea AlphaTheta Corporation sau a altor deținători de drepturi, cu excepția unei utilizări private sau a altor utilizări permise legal de Legea drepturilor de autor. Vă rugăm să obțineți acordul prealabil în scris al AlphaTheta Corporation dacă doriți să utilizați oricare dintre Conținuturi.

CONDIȚII DE INCLUDERE DE LINKURI

Nu puteți include linkul către Site decât dacă respectați aceste condiții de includere de linkuri. Dreptul dvs. de a include linkul către Site este condiționat în mod expres de respectarea următoarelor restricții:

 1. Linkul trebuie să fie către pagina principală, „pioneerdj.com”.
 2. Linkul nu poate utiliza, defăima sau calomnia nicio siglă, niciun grafic, nicio etichetă, marcă de serviciu, marcă comercială sau informație protejate prin drepturi de autor care aparțin AlphaTheta Corporation sau oricărei alte terțe părți.
 3. Linkul și materialele înconjurătoare nu trebuie să furnizeze conținutul Site-ului într-un mediu încadrat sau să modifice aspectul, conținutul, aspectul sau senzația Site-ului.
 4. Linkul și materialele înconjurătoare nu trebuie să implice afilierea sau reprezentarea falsă a oricărei relații între site-ul cu linkul inclus și AlphaTheta Corporation; și
 5. Linkul și materialele înconjurătoare nu trebuie să înfățișează AlphaTheta Corporation, serviciile disponibile pe Site sau Site-ul în sine într-o manieră falsă, înșelătoare, derogatoare, defăimătoare sau ofensatoare în orice alt mod.

MĂRCI COMERCIALE

Toate drepturile asupra mărcilor, denumirilor comerciale și siglelor (denumite în continuare în mod colectiv Mărci comerciale) din ACEST SITE-ul sunt deținute de AlphaTheta Corporation sau de alți deținători respectivi de drepturi. Legea mărcilor comerciale sau alte legi aplicabile interzic orice utilizare a Mărcilor comerciale fără autorizarea AlphaTheta Corporation sau a altor deținători de drepturi, cu excepția utilizării permise legal de astfel de legi.

SITE-URI TERȚE

Site-ul nostru poate include linkuri către alte site-uri de pe Internet sau poate fi accesat de pe alte site-uri de pe Internet, care sunt deținute și operate de comercianți online și de alte terțe părți și care pot conține referiri la informații, software, materiale, produse și/sau servicii furnizate de terța parte. Aceste site-uri terțe pot conține informații pe care unele persoane le consideră inadecvate sau jignitoare. Dvs. recunoașteți că aceste site-uri terțe sunt în afara controlului nostru și că nu suntem responsabili pentru disponibilitatea oricărui site terț sau pentru conținutul localizat pe acesta sau prin intermediul acestuia.

Trebuie să contactați administratorul sau webmasterul site-ului pentru site-uri terțe, dacă aveți întrebări cu privire la astfel de linkuri sau la conținutul localizat pe astfel de site-uri. Nu acceptăm și nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru site-urile web, serviciile sau produsele terțelor părți.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

ACEST SITE ȘI CONȚINUTUL SUNT OFERITE FĂRĂ GARANȚII DE NICIUN FEL, NICI EXPRESE ȘI NICI IMPLICITE. AlphaTheta Corporation ÎȘI DECLINĂ RESPONSABILITATEA PENTRU TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, OBLIGATORII SAU DE ORICE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA CORECTITUDINE, ACURATEȚE, VANDABILITATE, DISPONIBILITATE, SIGURANȚĂ, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE PRIVIND ACEST SITE SAU ORICARE DINTRE CONȚINUTURILE SALE.

AlphaTheta Corporation poate, la latitudinea sa exclusivă, să schimbe, să adauge sau să șteargă oricare dintre Conținuturile sau adresele URL ale ACESTUI SITE și să înceteze sau să întrerupă funcționarea unei părți a ACESTUI SITE sau a întregului SITE, fără nicio notificare prealabilă.

DESPĂGUBIRE, LIMITAREA RĂSPUNDERII

Sunteți de acord să despăgubiți și să nu expuneți AlphaTheta Corporation și companiile sale mamă, filialele, companiile afiliate, funcționarii și angajații respectivi, la nicio daună, obligație, reclamație, cheltuială sau solicitare, inclusiv la onorarii și costuri rezonabile ale avocaților, făcute de orice terță parte din cauza sau care apar din (a) utilizarea sau utilizarea greșită de dvs. a Site-ului, (b) neglijența sau comportamentul dvs. necorespunzător atunci când utilizați Site-ul și (c) încălcarea legilor, regulilor, regulamentelor sau a termenilor prezentului Acord. AlphaTheta Corporation își rezervă dreptul, pe cheltuiala sa proprie, de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei chestiuni care face obiectul unei despăgubiri din partea dvs., caz în care veți coopera cu AlphaTheta Corporation în afirmarea oricăror modalități disponibile de apărare.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ ÎN BAZA LEGII APLICABILE, ÎN NICIUN CAZ NICIO ENTITATE AlphaTheta Corporation NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO DAUNĂ DE NICIUN FEL, INDIRECTĂ, EXEMPLARĂ, PUNITIVĂ, SPECIALĂ, ACCIDENTALĂ SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE PROVENITE DIN ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, GARANȚIE, OFENSĂ SAU LA RĂSPUNDERE STRICTĂ PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, PIERDEREA DATELOR, PIERDEREA BUNEI CREDINȚE, PENTRU ÎNTRERUPEREA AFACERILOR, PENTRU VĂTĂMAREA CORPORALĂ, PENTRU PIERDEREA CONFIDENȚIALITĂȚII, PENTRU NERESPECTAREA ORICĂREI ÎNDATORIRI CARE INCLUDE BUNA CREDINȚĂ SAU GRIJA REZONABILĂ, PENTRU NEGLIJENȚĂ ȘI PENTRU ORICE ALTE PIERDERI PECUNIARE SAU DE ORICE ALT TIP), CARE REZULTĂ DIN PREZENTUL ACORD SAU CARE SUNT LEGATE ÎN ORICE ALT MOD DE ACESTA, UTILIZAREA SERVICIILOR SAU IMPOSIBILITATEA DE A LE UTILIZA, INDIFERENT DE CAUZA ACȚIUNII PE CARE SE BAZĂ RECLAMAȚIA, CHIAR DACĂ AlphaTheta Corporation SAU ALTE PERSOANE SAU ENTITĂȚI AU FOST INFORMATE ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN ALTĂ SITUAȚIE ÎN AFARĂ DE COMPORTAMENTUL NECORESPUNZĂTOR INTENȚIONAT AL AlphaTheta Corporation, ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILITATEA ENTITĂȚILOR DJ PIONEER ÎN LEGĂTURĂ CU PREZENTUL ACORD NU VA DEPĂȘI 1.000 USD SAU PREȚUL PLĂTIT DE DVS. ÎN CELE 12 LUNI CARE PRECEDĂ SERVICIUL AlphaTheta Corporation, ORICARE ESTE MAI MARE.

UNELE JURISDICȚII INTERZIC EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU ACCIDENTALE, DECI ESTE POSIBIL CA LIMITELE DE MAI SUS SĂ NU POATĂ FI APLICATE PENTRU DVS.

TRIMITEREA DE PROPUNERI

AlphaTheta Corporation are politica de a nu accepta nicio propunere, observație, sugestie, idee, niciun material și nicio altă informație privind produsele și serviciile AlphaTheta Corporation (denumite în continuare în mod colectiv Propuneri). În cazul în care trimiteți astfel de propuneri către AlphaTheta Corporation, această transmitere a propunerilor va fi considerată ca acceptarea următorilor termeni:

 • AlphaTheta Corporation nu are nicio obligație de a trata nicio Propunere cu încredere și nici de a folosi și de a comercializa vreun tip de materiale trimise.
 • AlphaTheta Corporation nu are nicio obligație de a raporta sau de a informa asupra oricărui statut de utilizare a vreunei Propuneri.
 • Nu veți face nicio reclamație potrivit căreia produsele sau serviciile AlphaTheta Corporation încalcă drepturile de autor, proprietatea industrială sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Propuneri, în cazul în care AlphaTheta Corporation comercializează astfel de Propuneri sau idei similare.

DREPTUL GUVERNANT, MEDIEREA

(a) Dacă sunteți rezident al oricărui stat membru UE, prezentul Acord este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legislația engleză. Dacă sunteți rezident al Statelor Unite, prezentul Acord este guvernat și va fi interpretat conform legislației din California. Dacă sunteți rezident în orice teritoriu din afara Statelor Unite sau din afara UE, prezentul Acord este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legile Japoniei. În măsura în care orice proces în justiție sau procedură judiciară sunt permisă în temeiul prezentului Acord, dvs. și AlphaTheta Corporation sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției personale și exclusive a celor următoare pentru a rezolva toate aceste litigii: (i) instanțele din Londra, dacă sunteți rezident al unui stat membru UE; (ii) instanțele de stat și instanțele federale situate în Los Angeles, California, dacă sunteți rezident al SUA; și (iii) curțile din Tokyo, Japonia, dacă aveți reședința în oricare altă parte.

(b) În interesul soluționării litigiilor dintre dvs. și AlphaTheta Corporation în modul cel mai rapid și mai eficient din punct de vedere al costurilor, dvs. și AlphaTheta Corporation sunteți de acord că toate litigiile care apar în legătură cu prezentul Acord vor fi soluționate prin mediere obligatorie. Medierea este mai informală decât un proces în instanță. Medierea folosește un mediator neutru în locul unui judecător sau unui juriu, poate permite o descoperire mai limitată decât în instanță și poate fi supusă unei examinări foarte limitate de instanțe. Mediatorii pot acorda aceleași daune și aceeași rezolvare pe care o instanță le poate acorda. Acordul nostru de mediere a litigiilor include, dar nu se limitează la toate revendicările care decurg din vreun aspect al prezentului Acord sau se referă la acesta, fie că au la bază contract, ofensă, statut, fraudă, prezentare greșită sau orice altă teorie juridică și indiferent dacă revendicările sunt apar în timpul prezentului Acord sau după încetarea acestuia. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ, ACCEPTÂND ACEȘTI TERMENI, DVS. ȘI AlphaTheta Corporation RENUNȚAȚI FIECARE ÎN PARTE LA DREPTUL LA UN PROCES CU JURIU SAU LA PARTICIPAREA LA O ACȚIUNE DE CLASĂ, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE O ASTFEL DE RENUNȚARE ESTE NEVALIDĂ ÎN BAZA LEGII APLICABILE. DVS. ȘI AlphaTheta Corporation SUNTEȚI DE ACORD CĂ FIECARE ÎN PARTE POATE ÎNAINTA RECLAMAȚII CONTRA CELEILALTE PĂRȚI DOAR ÎN CALITATEA SA INDIVIDUALĂ ȘI NU CA RECLAMANT SAU CA MEMBRU DE CLASĂ ÎN NICIO CLASĂ PRESUPUSĂ SAU PROCEDURĂ REPREZENTATIVĂ. În afară de aceasta, cu excepția cazului în care dvs. și AlphaTheta Corporation sunteți de acord altfel, mediatorul nu poate consolida mai mult de reclamația unei persoane și nu poate prezida altfel nicio formă a unei proceduri reprezentative sau de clasă.

(i) Acordul pentru mediere. Dacă sunteți rezident al oricărui stat membru UE: Părțile pot alege să soluționeze în final toate cererile care decurg din prezentul Acord, se referă la acesta sau sunt legate de acesta (inclusiv formarea, interpretarea, aplicabilitatea, intrarea în vigoare, performanța și încălcarea acestuia) prin edierea obligatorie. Dacă părțile convin să soluționeze reclamațiile prin mediere, aceasta este efectuată în conformitate cu regulile de mediere ale Camerei de Comerț Internațional de trei mediatori desemnați în conformitate cu aceste reguli. Medierea va avea loc la Londra în limba engleză. Mediatorul nu va avea puterea de a efectua nicio formă de mediere de clasă sau colectivă și nici nu va alătura sau consolida revendicările formulate de persoane fizice sau pentru acestea. Hotărârea privind acordarea pronunțată de mediator poate fi introdusă în orice instanță de jurisdicție competentă.

(ii)Dacă sunteți rezident în Statele Unite:

 • Mediator. Orice mediere între dvs. și AlphaTheta Corporation va fi reglementată de Procedurile de soluționare a litigiilor comerciale și de Procedurile suplimentare pentru litigiile legate de consumatori (colectiv, „Regulile AAA”) ale Asociației Americane de Mediere („AAA”), modificate prin prezentul Acord și va fi administrată de AAA. Regulile AAA și formularele de depunere sunt disponibile online la adresa www.adr.org, apelând AAA la 1-800-778-7879, sau contactând AlphaTheta Corporation.
 • Notificare; Proces. O parte care intenționează să solicite mediere trebuie să transmită mai întâi o notificare scrisă a litigiului către cealaltă parte, prin poștă înregistrată sau prin Federal Express (semnătură necesară) sau în cazul în care nu avem o adresă fizică în dosar pentru dvs., prin poștă („Notificare”). Adresa AlphaTheta Corporation pentru Notificare este: AlphaTheta Corporation Americas,Inc. 2050 W 190th Street, Suite #109, Torrance, California 90504 Attention: VP of Operations
 • Notificarea trebuie (i) să descrie natura și baza cererii sau a litigiului; și (ii) să precizeze soluționarea specifică solicitată („Cerere”). Suntem de acord să folosim eforturile de bună-credință pentru a soluționa direct cererea, dar dacă nu ajungem la un acord în acest sens în termen de 30 de zile de la primirea Notificării, dvs. sau AlphaTheta Corporation puteți începe o procedură de mediere. În timpul medierii, suma oricărei oferte de soluționare făcute de dvs. sau de AlphaTheta Corporation nu va fi dezvăluită mediatorului decât după ce mediatorul a luat o decizie definitivă și o atribuire, dacă este cazul. În cazul în care disputa noastră va fi rezolvată definitiv prin mediere în favoarea dvs., AlphaTheta Corporation vă va plăti (i) suma acordată de mediator, dacă este cazul, (ii) ultima sumă de soluționare scrisă oferită de AlphaTheta Corporation în soluționarea litigiului anterior atribuirii de mediator; sau (iii) 1.000,00 USD, oricare este mai mare.
 • Taxe. În cazul în care începeți medierea în conformitate cu prezentul Acord, AlphaTheta Corporation vă va rambursa plata pentru taxa de depunere, cu excepția cazului în care cererea dvs. este mai mare de 10.000 USD, caz în care plata oricăror taxe va fi decisă de Regulile AAA . Orice audiere de mediere va avea loc într-o locație asupra căreia trebuie convenit, în Los Angeles, California, cu condiția ca dacă cererea este de 10.000 USD sau mai puțin, să puteți alege dacă medierea va fi efectuată (i) numai pe baza documentelor prezentate la mediator; (ii) printr-o audiere telefonică bazată pe neprezentare; sau (iii) printr-o audiere în persoană, așa cum este stabilit de Regulile AAA din districtul (sau din parohia) din adresa dvs. de facturare. În cazul în care mediatorul constată că fie fondul cererii dvs., fie scutirea solicitată în Cerere, este frivol sau adus pentru un scop necorespunzător (măsurat de standardele stabilite în Regulamentul Federal al Procedurii Civile 11 (b)), atunci plata tuturor taxelor va fi reglementată de regulile AAA. În acest caz, sunteți de acord să rambursați AlphaTheta Corporation toate sumele plătite anterior de aceasta, care altfel sunt obligația dvs. de a plăti în conformitate cu Regulile AAA. Indiferent de modul în care se desfășoară medierea, mediatorul emite o decizie în scris motivată suficient, pentru a explica constatările esențiale și concluziile pe care se bazează decizia și acordarea, dacă este cazul. Mediatorul poate lua hotărâri și poate soluționa litigii cu privire la plata și la rambursarea taxelor sau cheltuielilor în orice moment al procedurii și la cererea oricăreia dintre părți, formulată în termen de 14 zile de la pronunțarea în fond a hotărârii mediatorului.
 • Modificări. În cazul în care AlphaTheta Corporation face orice modificare viitoare la această prevedere de mediere (în afară de o modificare a adresei AlphaTheta Corporation pentru Notificare), puteți respinge orice astfel de modificare, trimițându-ne o notificare scrisă în termen de 30 de zile de la modificarea adresei AlphaTheta Corporation pentru notificare, caz în care Contul dvs. va fi reziliat imediat și această dispoziție de mediere, în vigoare imediat înainte de modificările pe care le respingeți, va rămâne valabilă. (iii) Dacă sunteți rezident al Japoniei sau al unei alte țări din afara UE sau din afara Statelor Unite: Orice cerere din partea noastră sau din partea dvs. care rezultă din prezentul Acord, care se referă la acesta sau care sunt legate de acesta vor fi soluționate definitiv prin mediere la Tokyo, în Japonia, în conformitate cu regulile Asociației Japoneze de Mediere Comercială. Atribuirea medierii va fi definitivă și obligatorie pentru ambele părți și va avea inclusă motivare în acest sens.

(c)Excepții. Există doar următoarele excepții de la acest acord de mediere.

(i)În primul rând, în cazul în are credem în mod rezonabil că ați încălcat sau amenințat în vreun fel să încălcați drepturile de proprietate intelectuală, putem solicita rezolvare executorie sau de altă natură în orice instanță de jurisdicție competentă.

(ii) În al doilea rând, dacă sunteți rezident al Statelor Unite, orice litigiu care decurge din prezentul Acord sau care este legat de acesta poate fi soluționat, la opțiunea părții reclamante, în instanța de cazuri mai simple din Los Angeles, California, cu condiția ca toate revendicările tuturor părților aflate în litigiu să se încadrează în competența instanței de cazuri mai simple. În plus, oricare dintre noi poate urmări acțiuni de executare prin intermediul agențiilor federale, statale sau locale aplicabile din S.U.A, în cazul în care aceste acțiuni sunt disponibile.

(iii) În al treilea rând, dacă sunteți rezident al oricărui stat membru UE, în cazul în care nu sunteți de acord să soluționați cererile prin mediere, instanțele din Londra vor avea competența exclusivă să soluționeze toate cererile care decurg din prezentul Acord sau care au legătură cu acesta (inclusiv formarea, performanța și încălcare acestuia).

(iv) În al patrulea rând, nicio prevedere din prezentul document nu va fi considerată ca renunțare, împiedicare sau limitare în orice alt mod altfel nici a AlphaTheta Corporation, și nici a dreptului dvs. de a solicita rezolvare executorie într-o instanță de judecată.

Cerințe pentru browser
Când utilizați orice în afară de browserele recomandate, este posibil ca comunicarea criptată SSL să nu funcționeze corect și este posibil ca aceste browsere să nu afișeze ecranele în mod corect. Dacă se întâmplă acest lucru, vă rugăm să obțineți cea mai recentă versiune a browserului recomandat și să o utilizați în schimb.

Browsere recomandate
Windows
Chrome - Versiunea 101 sau o versiune ulterioară
Microsoft Edge - Versiunea 101 sau o versiune ulterioară
Firefox - Versiunea 100 sau o versiune ulterioară

Macintosh
Chrome - Versiunea 101 sau o versiune ulterioară
Safari - Versiunea 13 sau o versiune ulterioară

Rezultate de top

Vezi toate rezultatele

Nu ați găsit ce căutați? Poate folosiți mai puține cuvinte sau un termen de căutare mai general.
Dacă încă nu aveți noroc, puteți contacta serviciul clienți .