Acord de licență pentru utilizatorul final de software

Prezentul Acord de licență pentru utilizatorul final de software („Acord”) este între dvs. (atât persoana fizică ce instalează Programul, cât și orice entitate juridică unică pentru care acționează persoana fizică) („Dvs.” sau „A/al/ai/ale dvs.”) și ALPHATHETA CORPORATION („AlphaTheta”).

ÎNTREPRINDEREA ORICĂROR PAȘI PENTRU CONFIGURAREA SAU INSTALAREA PROGRAMULUI ÎNSEAMNĂ CĂ ACCEPTAȚI TOȚI TERMENII PREZENTULUI ACORD DE LICENȚĂ. PERMISIUNEA DE DESCĂRCARE ȘI/SAU DE FOLOSIRE A PROGRAMULUI ESTE CONDIȚIONATĂ ÎN MOD EXPRES DE RESPECTAREA DE DVS. A ACESTOR TERMENI. APROBAREA SCRISĂ SAU ELECTRONICĂ NU ESTE NECESARĂ PENTRU A FACE ACORDULUI VALABIL ȘI APLICABIL. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI TERMENII PREZENTULUI ACORD, NU SUNTEȚI AUTORIZAT SĂ UTILIZAȚI PROGRAMUL ȘI TREBUIE SĂ-I OPRIȚI INSTALAREA SAU SĂ-L DEZINSTALAȚI, DUPĂ CAZ.

1. DEFINIȚII

1.1 „Documentație” înseamnă documentația scrisă, specificațiile și conținutul de ajutor puse la dispoziție în general de AlphaTheta pentru a ajuta la instalarea și la utilizarea Programului.

1.2 „Program” înseamnă tot software-ul AlphaTheta sau o parte a acestuia pentru care primiți licență de la AlphaTheta în baza prezentului Acord.

2. LICENȚA PENTRU PROGRAM

2.1 Licență limitată. Sub rezerva restricțiilor prezentului Acord, AlphaTheta Vă acordă o licență limitată, neexclusivă, netransmisibilă (fără drept de sublicențiere):

  • (a) Pentru a instala o singură copie a Programului în computerul Dvs. sau pe dispozitivul Dvs. mobil, pentru a utiliza Programul numai pentru scopurile Dvs. personale, respectând prezentul Acord și Documentația („Utilizare autorizată”);
  • (b) Pentru a utiliza Documentația în sprijinul Utilizării Dvs. autorizate; și
  • (c) Pentru a face o copie a Programului numai în scop de rezervă, cu condiția ca toate notificările privind titlurile și mărcile comerciale, drepturile de autor și drepturile restricționate să fie reproduse pe copie.

2.2 Restricții. Nu veți copia și nu veți utiliza Programul sau Documentația, cu excepția modului permis expres în prezentul Acord. Nu veți transfera, sublicenția, închiria, concesiona sau împrumuta Programul și nu îl veți folosi pentru instruirea părților terțe, pentru time sharing comercial sau pentru utilizare în birouri de service. Dvs. sau prin intermediul unei terțe părți nu veți modifica, nu veți aplica ingineria inversă, nu veți dezasambla și nu veți decompila Programul, cu excepția măsurii în care aceste acțiuni permise în mod expres de legea aplicabilă și apoi numai după ce ați notificat în scris AlphaTheta în legătură cu activitățile pe care intenționați să le întreprindeți.

2.3 Proprietate. AlphaTheta sau licențiatorul său își păstrează toate drepturile, titlul și interesul pentru toate brevetele, drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale și pentru alte drepturi de proprietate intelectuală din Program și din Documentație și pentru orice lucrări derivative ale acestora. Nu achiziționați niciun alt drepturi, expres sau implicit, în afara licenței limitate stabilite în prezentul Acord.

2.4 Fără asistență. AlphaTheta nu are nicio obligație de a oferi asistență, întreținere, actualizări, modificări sau versiuni noi pentru Program sau pentru Documentație în baza prezentului Acord.

3. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII PRIVIND GARANȚIA

PROGRAMUL ȘI DOCUMENTAȚIA SUNT OFERITE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO REPREZENTARE SAU GARANȚIE ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ LE UTILIZAȚI PE PROPRIUL DVS. RISC. ÎN MĂSURA MAXIMĂ ADMISIBILĂ DE LEGE, ALPHATHETA DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE DE ORICE FEL CU PRIVIRE LA PROGRAM ȘI LA DOCUMENTAȚIE, INDIFERENT CĂ ESTE VORBA DESPRE GARANȚII EXPLICITE, IMPLICITE, STATUTARE SAU CARE REZULTĂ ÎN CURSUL PRESTĂRII, ÎN CURSUL UZULUI SAU UTILIZĂRII COMERCIALE, INCLUSIV ORICE GARANȚIE DE VANDABILITATE, DE ADAPTARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, DE CALITATE SATISFĂCĂTOARE, DE PRECIZIE, TITLU SAU NECONTRAFACERE.

4. CONTROLUL EXPORTULUI ȘI CONFORMITATEA CU LEGILE ȘI CU REGLEMENTĂRILE

Nu puteți utiliza sau exporta sau reexporta altfel Programul, cu excepția modului autorizat de legislația Statelor Unite și de legislația jurisdicției în care a fost obținut Programul. În special, dar fără limitare, Programul nu poate fi exportat sau reexportat (a) în nicio țară aflată sub embargoul SUA sau (b) către nicio persoană aflată pe Lista de naționalități desemnate special a Departamentului Trezoreriei S.U.A. sau pe Lista de persoane interzise sau pe Lista de entități interzise ale Departamentului de Comerț al S.U.A. Utilizând Programul, reprezentați și garantați că nu sunteți localizat în nicio astfel de țară și că nu vă aflați pe nicio astfel de listă. De asemenea, sunteți de acord că nu veți utiliza Programul pentru niciun alt scop interzise de legislația Statelor Unite, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, proiectarea, fabricarea sau producerea de arme nucleare, de rachete sau de arme chimice sau biologice.

5. DREPTURI RESTRICȚIONATE DE GUVERNUL S.U.A.

Programul și documentațiile sunt „software pentru computer comercial” și „documentație software pentru computer comercial”, așa cum sunt definiți acești termeni în 48 C.F.R. §252.227-7014 (a) (1) (2007) și în 252.227-7014 (a) (5) (2007). Drepturile Guvernului S.U.A. cu privire la Program și la Documentații sunt limitate de această licență în temeiul 48 C.F.R. § 12.212 (Software pentru computer) (1995) și în temeiul 48 C.F.R. §12.211 (date tehnice) (1995) și/sau în temeiul 48 C.F.R. §227.7202-3, după caz. Ca atare, Programul și Documentațiile sunt licențiate utilizatorilor finali ai Guvernului S.U.A.: (a) numai ca „articole comerciale”, așa cum este definit acest termen în 48 C.F.R. §2.101 în general și după cum este încorporat în DFAR 212.102; și (b) numai cu drepturile limitate care sunt acordate publicului în temeiul acestei licențe. În niciun caz Guvernul S.U.A. sau utilizatorii săi finali nu vor primi drepturi mai mari decât le acordăm altor utilizatori, după cum este prevăzut în această licență. Producătorul este AlphaTheta Corporation, 6F, Yokohama i-Mark Place 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japonia.

6. DAUNE ȘI REMEDII PENTRU ÎNCĂLCARE

Sunteți de acord că orice încălcare a restricțiilor prezentului acord ar provoca AlphaTheta un prejudiciu ireparabil, pentru care numai daunele bănești ar fi inadecvate. În plus față de daune și de orice alte remedii la care AlphaTheta poate avea dreptul, sunteți de acord că AlphaTheta poate solicita o scutire executorie pentru a preveni încălcarea efectivă a prezentului Acord, amenințarea cu încălcarea sau încălcarea continuă a acestuia.

7. REZILIERE

AlphaTheta poate rezilia prezentul Acord în orice moment, după încălcarea de Dvs. a oricărei prevederi. Dacă prezentul Acord este reziliat, veți înceta utilizarea Programului, îl veți șterge definitiv din computer sau de pe dispozitivul mobil unde se află și veți distruge toate copiile Programului și Documentației aflate în posesia dvs., confirmând AlphaTheta în scris că ați făcut acest lucru. Secțiunile 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 vor fi în continuare în vigoare după rezilierea prezentului Acord.

8. TERMENI GENERALI

8.1 Limitarea răspunderii. În niciun caz AlphaTheta sau filialele sale nu vor fi responsabile în legătură cu prezentul Acord sau cu obiectul acestuia, în conformitate cu orice teorie a răspunderii, pentru nicio daună indirectă, accidentală, specială, pe cale de consecință sau punitivă și pentru nicio daună pentru profituri, venituri, afaceri, economii, date pierdute, utilizare sau costuri ale achizițiilor substitutive, chiar dacă sunt informate în legătură cu posibilitatea unor astfel de daune sau dacă astfel de daune sunt previzibile. În niciun caz, responsabilitatea AlphaTheta pentru toate daunele nu depășește sumele plătite efectiv de Dvs. pentru Program către AlphaTheta sau către filialele sale. Părțile recunosc că limitele de răspundere și alocarea riscului din prezentul Acord sunt reflectate în prețul Programului și că acestea sunt elemente esențiale ale negocierii dintre părți, fără de care AlphaTheta nu ar fi furnizat programul și nu ar fi încheiat prezentul Acord.

8.2 Limitările sau excluderile garanțiilor și răspunderii cuprinse în prezentul Acord nu afectează și nu aduc atingere drepturilor dvs. legale în calitate de consumator și se aplică pentru Dvs. numai în măsura în care astfel de limitări sau de excluderi sunt permise în conformitate cu legile jurisdicției în care vă aflați.

8.3 Separabilitate și renunțare. În cazul în care orice prevedere a prezentului Acord este considerată ilegală, nevalidă sau neaplicabilă în orice alt mod, respectiva prevedere va fi pusă în aplicare în măsura posibilă sau, dacă este imposibil de aplicat, se consideră că a fost separată și eliminată din prezentul Acord, iar restul acestuia va continua să fie pe deplin în vigoare. Derogarea de oricare dintre părți de la orice neplată sau încălcare a prezentului Acord nu va deroga de la nicio altă neplată sau încălcare ulterioare.

8.4 Fără atribuire. Nu puteți să atribuiți, să vindeți, să transferați, să delegați sau să dispuneți în orice alt mod de prezentul Acord sau de orice drepturi sau obligații în temeiul acestuia, indiferent dacă în mod voluntar sau involuntar, prin aplicarea legii sau altfel, fără acordul prealabil în scris al AlphaTheta. Orice atribuire, transfer sau delegare pretinse de Dvs. vor fi nule. Sub rezerva celor de mai sus, prezentul Acord va intra în vigoare și va aduce beneficii părților, succesorilor și misiunilor lor respective.

8.5 Întregul Acord. Prezentul Acord constituie întregul acord dintre părți și înlocuiește toate acordurile sau reprezentările anterioare sau contemporane, fie acestea scrise sau orale, referitoare la obiectul său. Prezentul Acord nu poate fi modificat sau schimbat fără acordul prealabil și expres în scris al AlphaTheta și niciun alt act, document, utilizare sau obicei nu vor fi considerate ca schimbând sau modificând prezentul Acord.

8.6 Sunteți de acord că prezentul Acord va fi guvernat și interpretat de legislația Japoniei și în conformitate cu aceasta.

Rezultate de top

Vezi toate rezultatele

Nu ați găsit ce căutați? Poate folosiți mai puține cuvinte sau un termen de căutare mai general.
Dacă încă nu aveți noroc, puteți contacta serviciul clienți .