TORAIZ AS-1 Dzielić

Monofoniczny syntezator analogowy

Grać

Produkcja muzyczna

Dane techniczne

Rozwiń / Zwiń wszystko

Specyfikacje

Generowanie dźwięku

Analogowa synteza

Programy

99 programów x 10 banków (5 banków fabrycznych, 5 banków użytkownika)

* Każdy program zawiera własny wzorzec sekwencyjny
* Możliwość zarejestrowania i skonfigurowania 13 ulubionych programów

Szerokość

267,4 mm

Wysokość

68,6 mm

Dołączone akcesoria

 • Przejściówka AC
 • Przewód zasilania
 • Podręcznik szybkiej obsługi
 • Gwarancja

Głębokość

177,7 mm

Ciężar

1,4 kg

Zasilanie

Parametry syntezatora

Oscylator 1

 • Częstotliwość
 • Szerokość impulsu
 • Synchronizacja (wył., wł.)

Oscylator 1 kształty fal (stale zmienne)

 • Trójkąt
 • Piła
 • Impuls o zmiennej szerokości

Oscylator 2

 • Częstotliwość
 • Precyzyjny
 • Szerokość impulsu
 • Sekwencja klucza (wył., wł.)
 • Niska częstotliwość (wył., wł.)

Oscylator 2 kształty fal (stale zmienne)

 • Trójkąt
 • Piła
 • Impuls o zmiennej szerokości

Oscylatory

Slop

Mikser

 • Oscylator 1 poziom
 • Oscylator 2 poziom
 • Podpoziom
 • Poziom szumów

Filtr dolnoprzepustowy

 • Odcięcie
 • Pogłos
 • Liczba kluczy (wył., pół, pełny)
 • Prędkość (wył., wł.)

Filtr górnoprzepustowy

 • Odcięcie
 • Pogłos
 • Liczba kluczy (wył., pół, pełny)
 • Prędkość (wył., wł.)

Obwiednia filtra

 • Liczba filtrów dolnoprzepustowych
 • Liczba filtrów górnoprzepustowych
 • Attack
 • Decay
 • Podtrzymanie
 • Zwolnienie

Obwiednia AMP

 • Liczba
 • Prędkość (wył., wł.)
 • Attack
 • Decay
 • Podtrzymanie
 • Zwolnienie

Przesunięcie

 • Współczynnik
 • Wył., wł.
 • Tryb (stały współczynnik, stały czas, stały współczynnik A, stały czas A)

LFO

 • Częstotliwość
 • Synchronizacja (wył., wł.)
 • Liczba początkowa

Kształty LFO

 • Trójkąt
 • Odwrócona piła
 • Piła
 • Kwadrat
 • Losowo

Przeznaczenie LFO

 • Oscylator 1 częstotliwość
 • Oscylator 2 częstotliwość
 • Oscylator 1 i 2 szerokość impulsu
 • Odcięcie filtra dolnoprzepustowego
 • Odcięcie filtra górnoprzepustowego
 • VCA

Źródło modulacji

 • Obwiednia filtra
 • Oscylator 2 liczba

Przeznaczenie modulacji

 • Oscylator 1 częstotliwość
 • Oscylator 1 kształt
 • Oscylator 1 szerokość impulsu
 • Odcięcie filtra dolnoprzepustowego
 • Odcięcie filtra górnoprzepustowego

Efekty

Typy FX 1

 • Opóźnienie Bucket-brigade
 • Zniekształcanie
 • Modulacja pierścieniowa

Typy FX 2

 • Refren
 • Phaser niski pogłos
 • Phaser wysoki pogłos
 • Maestro Phaser

Parametry

Każdy efekt ma 2 regulowane parametry

Sekwencer

Parametry

 • Klucz, prędkość, obrót (wył., wł.) dla każdego kroku
 • BPM (wspólny z arpeggiatorem)
 • Podział czasu (wspólny z arpeggiatorem)

Długość kroku

Do 64 kroków

Arpeggiator

Tryb

 • W górę
 • W dół
 • W górę + w dół
 • Losowo
 • Przypisz

Zakres

1 ~ 3 oktawy

Parametry

 • BPM (wspólny z sekwencerem)
 • Podział czasu (wspólny z sekwencerem)

Sterowanie wydajnością

Klawiatura

 • Klawiatura dotykowa z 13 klawiszami
 • 22 zaprogramowane skale
 • 9 oktaw: C0 ~ C9 (użycie z oscylatorem 1 i 2 parametry częstotliwości)

Parametry suwaka (możliwość wielokrotnego przydzielenia)

 • Oscylator 1 częstotliwość
 • Oscylator 2 częstotliwość
 • Liczba filtrów dolnoprzepustowych
 • Liczba filtrów górnoprzepustowych
 • Liczba LFO
 • FX 1 miks
 • FX 2 miks

Wyświetlacz OLED

Możliwość dostępu do wszystkich parametrów

Parametry sterowane MIDI

Aftertouch

Liczba

Wartość docelowa aftertouch

 • Oscylator 1 częstotliwość
 • Oscylator 2 częstotliwość
 • Odcięcie filtra dolnoprzepustowego
 • Odcięcie filtra górnoprzepustowego
 • VCA
 • Liczba LFO

Zakres Pitch Bend

Do -/+ 12 półtonów

Informacje różne

Tryb klawisza

 • Niski
 • Wysoki
 • Ostatni
 • Niski ponowne uruchomienie
 • Wysoki ponowne uruchomienie
 • Ostatni ponowne uruchomienie

Alternatywne strojenie

17 zaprogramowanych strojeń

Zaciski

Wyjścia

 • 1 AUDIO OUT L/R (wtyczki 1/4 cala TS)
 • 1 PHONES (wtyczka stereo 1/4 cala jack)

MIDI

 • 1 MIDI IN (5P DIN)
 • 1 MIDI OUT/THRU (5P DIN)

USB

1 port USB B

Inne

1 TRIGGER IN (wtyczka 1/4 cala TS)

Wejście aktywatora

 • Możliwość podłączenia ogólnego przełącznika nożnego lub wejściowych sygnałów dźwiękowych
 • Możliwość ustawienia obsługi z 4 typów:
  • pedał
  • aktywator
  • bramka
  • bramka aktywatora

* Specyfikacje i konstrukcja produktu mogą ulec zmianie bez zawiadomienia.

Najlepsze wyniki

Zobacz wszystkie wyniki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Może użyj mniej słów lub bardziej ogólnego wyszukiwanego hasła.
Jeśli nadal nie masz szczęścia, możesz skontaktować się z naszą obsługą klienta .