Vulnerability disclosure policy

If you discover any vulnerabilities in our products, please send us the information using the form below.

Contact


We will send you a receipt report within 5 business days of receiving your information.

Our technology department will examine the information we receive and promptly notify you of the results, as well as publish countermeasures and workarounds depending on the severity of the issue.


* Security updates for our products will be provided for 5 years after production ends.
* During the security update periods, hardware is also supported.
https://www.pioneerdj.com/support/product-compliance-documents/

Najlepsze wyniki

Zobacz wszystkie wyniki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Może użyj mniej słów lub bardziej ogólnego wyszukiwanego hasła.
Jeśli nadal nie masz szczęścia, możesz skontaktować się z naszą obsługą klienta .