Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe i logotypy (zwane dalej wspólnie Znakami towarowymi) na TEJ STRONIE stanowią własność AlphaTheta Corporation lub odpowiednich właścicieli praw.
Prawo znaków towarowych lub inne stosowane prawo zabrania stosowania Znaków towarowych bez upoważnienia firmy AlphaTheta Corporation lub innych właścicieli praw, z wyjątkiem użycia legalnie dozwolonego przez takie prawa.

 • Pioneer DJ jest znakiem towarowym firmy PIONEER CORPORATION i jest wykorzystywany na zasadzie licencji.
 • Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez firmę AlphaTheta Corporation jest objęte licencją.
 • Qualcomm aptX jest produktem firmy Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jej spółek zależnych. Qualcomm jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Incorporated, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. aptX jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Technologies International, Ltd., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Twitter i jego logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Twitter, Inc.
 • Facebook i jego logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy META Platforms (dawniej Facebook).
 • Instagram i jego logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Instagram LLC.
 • YouTube i jego logo oraz „Google Play” i jego logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Google LLC.
 • Windows i jego logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • App Store i jego logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach i regionach.
 • rekordbox™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym AlphaTheta Corporation.
 • PRO DJ LINK™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym AlphaTheta Corporation.
 • WeDJ™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym AlphaTheta Corporation.
 • TORAIZ™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym AlphaTheta Corporation w Japonii i Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.
 • SQUID™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym AlphaTheta Corporation w Japonii i Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.
 • KUVO™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym AlphaTheta Corporation w Japonii i Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.
 • Inne wymienione w tym miejscu nazwy produktów, technologii i spółek itp. są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Najlepsze wyniki

Zobacz wszystkie wyniki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Może użyj mniej słów lub bardziej ogólnego wyszukiwanego hasła.
Jeśli nadal nie masz szczęścia, możesz skontaktować się z naszą obsługą klienta .