Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2023 („Data wejścia w życie”)

Ta polityka prywatności witryny internetowej została udostępniona przez spółkę AlphaTheta Corporation. Bardzo poważnie traktujemy prywatność użytkowników naszej witryny internetowej, dbając o ochronę ich praw i wolności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje o tym, jak będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika.

Spółka AlphaTheta Corporation i spółki należące do jej grupy (zwane dalej „AlphaTheta”, „my”, „nas”) są „administratorami danych” (tj. spółkami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych użytkownika i je administrujących). Będziemy spełniać nasze zobowiązania w zakresie ochrony danych zgodnie z obowiązującą ustawą (lub ustawami) dotyczącą prywatności i ochrony danych. Więcej informacji na temat tego, który podmiot jest administratorem danych osobowych użytkownika, można znaleźć w poniższym ustępie zatytułowanym „Dane kontaktowe”.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w przypadku informacji, które uzyskujemy w związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej AlphaTheta, w tym wszelkich mikrostron (zwanych łącznie „Stronami internetowymi”), aplikacji mobilnej, oprogramowania i powiązanych usług internetowych (zwanych łącznie „Usługami”). Prywatność użytkownika jest dla nas bardzo ważna, w związku z czym prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności oraz sposobami, na jakie użytkownik może chronić swoją prywatność. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem privacy@pioneerdj.com. Niniejsza polityka stanowi nieodłączną część warunków użytkowania i umowy licencyjnej kuvo.com oraz im podlega.

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, prosimy o zapoznanie się z ustępem poświęconym ustawie CCPA, aby uzyskać informacje na temat praw użytkownika wynikających z ustawy California Consumer Privacy Act z 2018 r. (dalej zwanej „CCPA”). Oprócz opisanego powyżej zakresu niniejszej Polityki Prywatności Informacja o ustawie CCPA obejmuje również dane osobowe mieszkańców Kalifornii, które są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z rekrutacją i zatrudnianiem.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do informacji gromadzonych przez podmioty zewnętrzne, w tym za pośrednictwem jakichkolwiek treści podmiotów zewnętrznych (tj. reklam, które mogą prowadzić do Usług lub być udostępnione w Usługach).

Gromadzone przez nas informacje
Jak wykorzystujemy gromadzone informacje
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
Udostępnianie i ujawnianie informacji
Wybory użytkownika i ustawienia prywatności
Informacja dotycząca ustawy CCPA
Zmiany w naszej Polityce prywatności
Dane kontaktowe

Gromadzone przez nas informacje

Informacje udostępniane przez użytkownika

Gromadzimy następujące informacje:

Informacje na temat konta i profilu

Gromadzimy informacje o użytkowniku, gdy rejestruje konto i tworzy lub modyfikuje swój profil w Usługach. Informacje, które zbieramy, mogą obejmować nazwę konta użytkownika, nazwę użytkownika, adres e-mail, datę urodzenia, płeć, hasło, zdjęcie profilowe i wykonywany przez użytkownika zawód w celu ustalenia, czy jest DJ-em.

Gromadzimy również informacje, które użytkownik zdecyduje się umieścić w swojej notce biograficznej i w aktualnościach na swoim profilu. W przypadku klubów gromadzimy również informacje adresowe i numer telefonu bądź inne dane kontaktowe niezbędne do nawiązania kontaktu z użytkownikiem.

Treść

Nasza aplikacja mobilna umożliwia robienie zdjęć. Te zdjęcia są przechowywane na urządzeniu mobilnym użytkownika i nie są przesyłane ani przechowywane przez nas w żadnych innych lokalizacjach. Jeśli użytkownik jest DJ-em, otrzymujemy również informacje o utworach, które odtwarza za pomocą naszego produktu.

OBSŁUGA KLIENTA I INNE METODY KOMUNIKACJI

Gromadzimy inne dane, które użytkownik może przesyłać do naszych Usług lub bezpośrednio do nas, na przykład gdy zwraca się do nas w celu uzyskania wsparcia technicznego lub komunikuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź portali społecznościowych.

Informacje gromadzone podczas korzystania przez użytkownika z naszych Usług

Dane na temat użytkowania, dzienniki sieciowe i informacje analityczne

Podczas interakcji użytkownika z naszymi Usługami rejestrujemy pewne informacje i przechowujemy je w plikach dziennika. Gromadzimy informacje o interakcjach użytkownika z Usługą, w tym o klubowiczach, playlistach, utworach, klubach i DJ-ach, których użytkownik obserwuje lub polubił. Gromadzimy również dane techniczne, takie jak adres protokołu internetowego (IP), adres MAC lub inne adresy bądź identyfikatory urządzeń, a także informacje na temat rodzaju przeglądarki i dostawcy usług internetowych, adresy URL stron, z których użytkownik przeszedł na Witrynę Internetową lub na których opuścił Witrynę Internetową oraz nazwę systemu operacyjnego, znacznik daty/godziny oraz nazwę operatora sieci komórkowej użytkownika. Wraz z naszymi dostawcami usług analitycznych gromadzimy i przechowujemy informacje analityczne, gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, aby pomóc nam w ulepszaniu naszych Usług.

Informacje o lokalizacji

Gromadzimy i przechowujemy informacje o lokalizacji użytkownika, jeśli ustawienia urządzenia i/lub przeglądarki internetowej umożliwiają przesyłanie nam tych informacji, a w przypadkach, w których jest to wymagane przez obowiązujące prawo, jeśli użytkownik wyraził na to wcześniejszą zgodę; o ile uważamy, że jest to konieczne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów lub o ile użytkownik wyraził zgodę na nasze warunki użytkowania. Jeśli użytkownik nie zezwoli na gromadzenie tych informacji, niektóre aspekty Usług mogą nie być dostępne.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Do gromadzenia informacji używamy różnych technologii, w tym plików cookie, które zapisujemy na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane na dysku twardym lub w pamięci urządzenia. Używamy plików cookie do ulepszania i dostosowywania naszych Usług oraz podnoszenia komfortu korzystania z nich dla użytkownika; aby umożliwić mu dostęp do Usług i korzystanie z nich bez ponownego wprowadzania nazwy użytkownika lub hasła; oraz aby zliczać wizyty i sprawdzać, które obszary i funkcje Usług cieszą się największą popularnością. Możemy również powiązać informacje przechowywane w plikach cookie z informacjami przesyłanymi podczas korzystania z naszych Usług. Użytkownik może zmienić opcje w przeglądarce, aby przestała akceptować pliki cookie lub aby wyświetlała monit przed zaakceptowaniem plików cookie na odwiedzanych witrynach. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać ze wszystkich aspektów naszych Usług. Prosimy zapoznać się również z naszą Polityką dotyczącą plików cookie . Anonimowe informacje o sesji są zbierane i analizowane przez Google LLC przy użyciu Google Analytics / Google Analytics for Firebase. Aby uzyskać więcej informacji o Google, stosowaniu plików cookie przez Google oraz o zasadach ochrony prywatności stosowanych przez Google, należy kliknąć tutaj: www.google.com/intl/en/policies/privacy

Korzystamy z usługodawców oferujących technologię pikseli śledzących, m.in. Amazon.com. Te podmioty zewnętrzne publikują i wykorzystują piksele zbierające dane o użytkownikach wchodzących w interakcje z naszymi Usługami, aby świadczyć usługi pomiaru i wyświetlać internautom reklamy na różnych witrynach internetowych na podstawie zainteresowań. Te podmioty zewnętrzne są odpowiedzialne za gromadzenie danych. Informacje o tym, jak można zrezygnować z wyświetlania przez firmę Amazon reklam na podstawie zainteresowań, dostępne są na tej stronie: https://www.amazon.com/adprefs . Użytkownik może zrezygnować z wyświetlania reklam na podstawie zainteresowań przez podmioty zewnętrzne będące członkami Network Advertising Initiative tutaj: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Użytkownik może zrezygnować z wyświetlania reklam na podstawie zainteresowań przez podmioty zewnętrzne przestrzegające zasad samoregulacyjnych Digital Advertising Alliance tutaj: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

Informacje gromadzone z innych źródeł

Inne Usługi

Użytkownik może uzyskać dostęp do Usług lub zarejestrować się w nich, korzystając z danych uwierzytelniających kont podmiotów zewnętrznych (zwanych z osobna „Usługą Zintegrowaną”), np. kont na Twitterze lub Facebooku, lub w inny sposób połączyć takie Usługi Zintegrowane ze swoim kontem. Łącząc konto z Usługą Zintegrowaną, użytkownik upoważnia nas do uzyskania do dostępu i przechowywania jego imienia i nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, płci, aktualnej miejscowości zamieszkania, adresu URL zdjęcia profilowego, komentarzy i innych informacji udostępnianych nam przez daną Usługę Zintegrowaną oraz do wykorzystywania i ujawniania tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Użytkownik powinien zapoznać się ze swoimi ustawieniami prywatności w każdej Usłudze Zintegrowanej, aby zrozumieć jakie informacje przesyłane są do nas za jej pośrednictwem. Przed skorzystaniem z każdej Usługi Zintegrowanej należy dokładnie zapoznać się z warunkami korzystania i polityką prywatności każdej z nich.

Usługa ta korzysta z usługi YouTube API w celu przesłania Twojego filmu do serwisu YouTube. Usługa YouTube API jest świadczona zgodnie z Polityką prywatności Google oraz Warunkami korzystania z serwisu YouTube. Warunki korzystania z serwisu YouTube oraz Politykę prywatności Google można znaleźć poniżej. Uznaje się, że wszyscy użytkownicy naszej usługi zaakceptowali warunki korzystania z serwisu YouTube.

YouTube https://www.youtube.com/t/terms
Polityka prywatności Google https://www.google.com/intl/policies/privacy/

Możesz wycofać się z korzystania z naszych usług, korzystając ze strony Ustawienia zabezpieczeń Google. https://security.google.com/settings/security/permissions

Informacje przekazywane przez Usługi podmiotów zewnętrznych:

Możemy uzyskiwać informacje od podmiotów zewnętrznych, takich jak nasi partnerzy i usługodawcy, i kojarzyć je z innymi informacjami gromadzonymi na temat użytkownika.

Jak wykorzystujemy gromadzone informacje

Możemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje do różnych celów, w tym do:

 • kontaktowania się z użytkownikiem w celu zadbania o prawidłowość danych osobowych w naszych systemach, co leży w naszym uzasadnionym interesie, aby zadbać, o poprawność przechowywanych przez nas informacji;
 • dostarczania, obsługiwania i podtrzymywania naszych Produktów i Usług oraz do prowadzenia powiązanych prac konserwacyjnych, co jest niezbędne do wykonania naszej umowy zawartej z użytkownikiem;
 • przetwarzania transakcji użytkownika i dostarczania jego zamówienia, co jest niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy;
 • ulepszania i personalizowania naszych Produktów i Usług, co leży w naszym uzasadnionym interesie w celu zadbania, by doświadczenia użytkownika z naszymi Produktami i Usługami były dopasowane do jego potrzeb, a także w celu ulepszania naszych Produktów i Usług;
 • zapewniania użytkownikowi dostępu do naszych Usług i korzystania z nich, co jest niezbędne w celu wykonania naszej umowy z użytkownikiem;
 • komunikowania się z użytkownikiem (bezpośrednio w naszych Usługach bądź za pośrednictwem innych metod, które użytkownik wybierze do komunikowania się z nami, np. w serwisie WhatsApp lub na portalach społecznościowych), w tym do odpowiadania na komentarze, pytania, prośby i skargi użytkownika; do obsługi i wsparcia klienta; do dostarczania użytkownikowi informacji o usługach, w tym powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa, wiadomości administracyjnych, co jest niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem, a także leży w naszym uzasadnionym interesie, aby zapewnić użytkownikowi niezbędne wsparcie i informacje o naszych Usługach
 • monitorowania i analizowania trendów, użytkowania i działań związanych z naszymi Usługami; oraz do zapobiegania dostępowi nieupoważnionych osób do naszych Usług i innych nielegalnych działań, a także prowadzenia dochodzeń w tej sprawie, co leży w naszym uzasadnionym interesie w celu zrozumienia i ulepszania naszych Usług oraz ochrony naszych usług przed dostępem nieupoważnionych osób i innymi nielegalnymi działaniami;
 • Możemy również wykorzystywać gromadzone informacje do innych celów, o czym użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.
 • Możemy również używać jego adresu e-mail do wysyłania wiadomości handlowych, marketingowych lub reklamowych, w tym dotyczących zmian w produktach użytkownika lub wiadomości dotyczących AlphaTheta. W przypadkach, w których jest to wymagane przez obowiązujące prawo, przetwarzamy dane użytkownika dla tych celów na podstawie jego zgody. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać wiadomości marketingowych od nas lub naszych partnerów zewnętrznych, może w dowolnym momencie z tego zrezygnować. Taka rezygnacja może uniemożliwić otrzymywanie wiadomości dotyczących ulepszeń lub nowych usług.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej, niż jest to potrzebne do naszych uzasadnionych celów. Ustalając odpowiedni okres przechowywania danych osobowych użytkownika uwzględnimy następujące kwestie:

 • ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych użytkownika;
 • ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia tych informacji;
 • cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika oraz okres, przez który potrzebujemy tych danych, aby osiągnąć te cele; oraz
 • jak długo dane osobowe mogą pozostać dokładne i aktualne.

Udostępnianie i ujawnianie informacji

Możemy udostępniać dane użytkownika w następujący sposób:

Zgoda użytkownika

Będziemy udostępniać dane osobowe użytkownika firmom, organizacjom lub osobom spoza naszej firmy, o ile uzyskamy na to zgodę użytkownika.

Korzystanie z Usług przez użytkownika

Gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, jego profil, aktualności, komentarze, ulubione, polubienia, obserwujący oraz, jeśli jest DJ-em, jego playlisty i historie występów są domyślnie widoczne dla osób postronnych i innych użytkowników. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia profilu, aby informacje te były prywatne i nie były widoczne dla osób postronnych lub innych użytkowników naszej Witryny, jak opisano poniżej. Warto zastanowić się, czy informacje nie są wrażliwe przed ich publicznym udostępnieniem.

Serwisy społecznościowe i inne witryny internetowe.

Nasze Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi udostępnianie informacji, w tym zdjęć, utworów, informacji o listach odtwarzania i innych danych osobowych, w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. W przypadku zamieszczania komentarzy na naszej Witrynie Internetowej za pomocą zintegrowanych usług serwisów społecznościowych, komentarze te będą udostępniane w tych serwisach. Wykorzystanie tych informacji będzie realizowane z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w politykach prywatności tych serwisów społecznościowych.

Usługodawcy

Możemy udostępniać dane użytkownika usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu. Upoważniamy usługodawców do wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych wyłącznie w stopniu niezbędnym do wykonania określonych usług w naszym imieniu lub do spełnienia wymogów prawnych. Wymagamy od nich zadbania w odpowiednim stopniu o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w naszym imieniu.

Partnerzy zewnętrzni

Możemy udostępniać informacje użytkownika partnerom zewnętrznym, takim jak partnerzy świadczący usługi analityczne i reklamowe, w celu świadczenia usług takich jak analityka i reklamy online. Nasi partnerzy mogą gromadzić informacje o działaniach użytkownika w internecie na przestrzeni czasu i w różnych usługach internetowych, gdy użytkownik z naszych Usług. Możemy udostępniać informacje naszym partnerom w celach marketingowych, w tym w celach związanych z marketingiem bezpośrednim.

Dane w postaci zbiorczej

Możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym informacje w postaci zbiorczej, które nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkownika.

Zgodność z przepisami prawa i żądaniami organów ścigania; Ochrona naszych praw:

Możemy ujawnić informacje o użytkowniku (w tym jego dane osobowe) podmiotowi zewnętrznemu, jeśli uważamy, że ujawnienie tych informacji jest uzasadnione (a) w świetle obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub nakazu urzędowego, (b) aby wyegzekwować nasze umowy, polityki i warunki świadczenia usług, (c) aby zapewnić bezpieczeństwo lub integralność produktów i usług AlphaTheta, (d) aby chronić własność, prawa i bezpieczeństwo AlphaTheta, naszych klientów lub społeczeństwa przed poniesieniem szkód lub przed nielegalnymi działaniami, (e) aby zareagować na nagłe zdarzenie, które wymaga od nas ujawnienia informacji w dobrej wierze w celu zapobieżenia śmierci lub poważnemu urazowi jakiejkolwiek osoby, lub (f) aby przeanalizować wszelkie roszczenia lub zarzuty wnoszone przez podmioty zewnętrzne i bronić się przed nimi.

Przekazywanie w ramach transakcji biznesowych

Możemy udostępniać lub przekazywać dane użytkownika (w tym jego dane osobowe) w związku z negocjacjami (lub w ich trakcie) dotyczącymi fuzji, sprzedaży aktywów firmy, pozyskiwania funduszy lub nabycia całości lub części naszego przedsiębiorstwa przez inną firmę. Powiadomimy użytkownika o takiej zmianie własności lub przeniesieniu aktywów poprzez opublikowanie powiadomienia na naszej witrynie internetowej.

SPÓŁKI NASZEJ GRUPY

Możemy udostępniać lub przekazywać dane użytkownika (w tym dane osobowe) innym członkom naszej grupy spółek w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Więcej informacji na temat podmiotów wchodzących w skład naszej grupy można znaleźć w poniższej w sekcji „Dane kontaktowe”. Oznacza to, że dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i/lub Japonii. W takim przypadku zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia wymagane na mocy przepisów o ochronie danych w celu zadbania o odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Wybory użytkownika i ustawienia prywatności

Użytkownik może odmówić udostępnienia nam niektórych danych osobowych, co może uniemożliwić nam zapewnianie użytkownikowi dostępu do niektórych aspektów i funkcji naszych Usług.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa użytkownik może mieć prawo do zażądania dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych i otrzymania informacji o nich oraz do aktualizacji i korekty tych danych, a także do ich zablokowania lub usunięcia stosownie do sytuacji. Prawo dostępu do danych osobowych może być w niektórych okolicznościach ograniczone wymogami prawa lokalnego.

Oferujemy użytkownikowi kilka metod uzyskiwania dostępu, poprawiania, aktualizowania lub wnioskowania o zablokowanie bądź usunięcie danych osobowych, w tym:

 • Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do pewnych danych osobowych i ustawień prywatności, zaktualizować je lub skorygować, przechodząc do sekcji ustawień konta na stronie swojego profilu w naszych Witrynach lub aplikacji mobilnej.
 • Użytkownik może również zamknąć swoje konto w sekcji ustawień konta. Wówczas jego dane osobowe nie będą już widoczne dla innych użytkowników.
 • Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw, kontaktując się z nami pod poniższym adresem.

Użytkownik może zdecydować się na włączenie prywatności swojego profilu w ustawieniach swojego konta. Jeśli oznaczy swój profil lub inne informacje jako prywatne, nadal będziemy otrzymywać informacje o jego profilu i utworach, ale nie będą one widoczne dla innych użytkowników.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych z naszych Witryn (w tym wiadomości od partnerów zewnętrznych), korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w każdej wiadomości e-mail lub aktualizując preferencje dotyczące poczty e-mail w ustawieniach konta. Nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych, będzie nadal otrzymywać od nas wiadomości administracyjne i dotyczące bezpieczeństwa oraz aktualności produktowe dotyczące zamówionych Usług i/lub produktów. Może to wynikać z naszego uzasadnionego interesu do wykorzystywania danych osobowych użytkownika w takich celach, jak świadczenie usług dla klientów lub zapewnianie wsparcia bądź w przypadku, gdy musimy się skontaktować z użytkownikiem w celu wykonania zawartej z nim umowy. Oznacza to, że zazwyczaj nie potrzebujemy zgody użytkownika, aby wysyłać mu tego typu wiadomości.

Informacja dotycząca ustawy CCPA

Niniejsza sekcja stanowi uzupełnienie informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności i dotyczy wyłącznie mieszkańców Kalifornii objętych zakresem niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku mieszkańców Kalifornii spółka AlphaTheta Music Americas, Inc. jest podmiotem stowarzyszonym spółki AlphaTheta odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych.

Niniejsza informacja na temat ustawy CCPA dotyczy „danych osobowych” w rozumieniu definicji tego terminu w ustawie California Consumer Privacy Act z 2018 r. (dalej zwanej „CCPA”). Używamy terminu „sprzedaż” danych osobowych lub „sprzedawanie” informacji zgodnie z definicją w CCPA. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Informacji CCPA, mają definicję określoną w Polityce prywatności.

PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI W KALIFORNII

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, zgodnie z CCPA, ma następujące prawa związane ze swoimi danymi osobowymi:

1. Prawo do poznania (a) kategorii gromadzonych przez nas danych osobowych, (b) kategorii źródeł, z których gromadzone są dane osobowe, (c) celów biznesowych lub handlowych gromadzenia danych osobowych, (d) kategorii stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe oraz (e) kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy lub sprzedaliśmy w celach biznesowych, oraz podmiotów zewnętrznych, którym ujawniliśmy lub sprzedaliśmy dane osobowe;

2. Prawo do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas danych osobowych lub otrzymania ich kopii;

3. Prawo do sprzeciwienia się sprzedaży jego danych osobowych;

4. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, takich jak debugowanie, wykrywanie zagrożeń lub przestrzeganie zobowiązań prawnych; oraz

5. Prawo do niedyskryminacji ze względu na skorzystanie ze swoich prawt wynikających z prawa stanu Kalifornia.

Aby uzyskać informacje na temat egzekwowania swoich praw, należy przejść do poniższej części poświęconej Egzekwowaniu swoich praw w tym ustępie o nazwie „Informacje o ustawie CCPA”.

GROMADZENIE PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej znajduje się podsumowanie kategorii danych osobowych, określonych i zdefiniowanych w CCPA, które zbieraliśmy w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy, celów, dla których je wykorzystywaliśmy, oraz osób trzecich, którym je ujawniliśmy. Niektóre informacje w kilku kategoriach mogą się pokrywać.

Dane osobowe nie obejmują:

 • Publicznie dostępnych informacji z rządowych rejestrów
 • Informacji konsumenckich w postaci uniemożliwiającej ustalenie tożsamości lub zbiorczej
 • Informacje wyłączone z zakresu CCPA, takie jak:
  • Informacje zdrowotne lub medyczne objęte ustawą Health Insurance Portability and Accountability Act z 1996 r. („HIPAA”);
  • Informacje finansowe objęte ustawą Fair Credit Reporting Act („FCRA”) lub ustawą Gramm-Leach Bliley Act („GLBA”).

   

Kategoria danych osobowych Jak je gromadzimy Jak z nich korzystamy Komu je udostępniamy

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail)

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Od naszych usługodawców
 • Ze źródeł zewnętrznych, takich jak profile w mediach społecznościowych
 • Ze spółek z naszej Grupy
 • Generujemy wewnętrznie
 • Aby świadczyć nasze Usługi
 • Aby komunikować się z użytkownikiem
 • Aby finalizować zakupy i umożliwiać kupowanie przez internet
 • Aby realizować obsługę klienta
 • Aby zrozumieć, jak nasi użytkownicy korzystają z naszych Usług
 • Aby ulepszać i usprawniać naszą ofertę oraz ją poszerzać
 • Do naszych celów marketingowych i reklamowych
 • Do naszych celów związanych z bezpieczeństwem, zapobieganiem oszustwom oraz do celów prawnych i związanych z przestrzeganiem przepisów
 • Do celów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem talentów
 • Do naszych wewnętrznych celów analitycznych
 • Usługodawcy
 • Dostawcy usług marketingowych i reklamowych
 • Spółki z naszej grupy

Dane osobowe określone w ustępie 1798.80 Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia (takie jak imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, historia zatrudnienia, numer karty kredytowej, numer karty debetowej bądź wszelkie inne informacje finansowe)

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Od naszych usługodawców
 • Ze źródeł zewnętrznych, takich jak profile w mediach społecznościowych
 • Ze spółek z naszej Grupy
 • Aby świadczyć nasze Usługi
 • Aby komunikować się z użytkownikiem
 • Aby finalizować zakupy i umożliwiać kupowanie przez internet
 • Aby realizować obsługę klienta
 • Aby zrozumieć, jak nasi użytkownicy korzystają z naszych Usług
 • Aby ulepszać i usprawniać naszą ofertę oraz ją poszerzać
 • Do naszych celów marketingowych i reklamowych
 • Do naszych celów związanych z bezpieczeństwem, zapobieganiem oszustwom oraz do celów prawnych i związanych z przestrzeganiem przepisów
 • Do celów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem talentów
 • Do naszych wewnętrznych celów analitycznych
 • Usługodawcy
 • Dostawcy usług marketingowych i reklamowych
 • Spółki z naszej grupy

Chronione cechy klasyfikacyjne (takie jak wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, płeć (w tym płeć kulturowa, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa), orientacja seksualna)

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Aby świadczyć nasze Usługi
 • Aby zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszych Usług
 • Aby ulepszać i usprawniać naszą ofertę oraz ją poszerzać
 • Do naszych celów prawnych i związanych z przestrzeganiem przepisów
 • Do celów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem talentów
 • Do naszych wewnętrznych celów analitycznych
 • Usługodawcy
 • Spółki z naszej grupy

Informacje handlowe (np. rejestry zakupionych, otrzymanych lub rozważanych produktów lub usług bądź inne informacje na temat przeszłych zakupów lub konsumpcji bądź powiązanych tendencji)

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Od naszych usługodawców
 • Ze spółek z naszej Grupy
 • Generujemy wewnętrznie
 • Aby świadczyć nasze Usługi
 • Aby komunikować się z użytkownikiem
 • Aby finalizować zakupy i umożliwiać kupowanie przez internet
 • Aby realizować obsługę klienta
 • Aby zrozumieć, jak nasi użytkownicy korzystają z naszych Usług
 • Aby ulepszać i usprawniać naszą ofertę oraz ją poszerzać
 • Do naszych celów marketingowych i reklamowych
 • Do naszych celów związanych z bezpieczeństwem, zapobieganiem oszustwom oraz do celów prawnych i związanych z przestrzeganiem przepisów
 • Do naszych wewnętrznych celów analitycznych
 • Usługodawcy
 • Dostawcy usług marketingowych i reklamowych
 • Spółki z naszej grupy

Aktywność w sieciach elektronicznych (np. historia przeglądania, historia wyszukiwania i informacje dotyczące interakcji konsumenta ze stroną internetową, aplikacją lub reklamą)

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Od naszych usługodawców
 • Ze źródeł zewnętrznych, takich jak profile w mediach społecznościowych
 • Ze spółek z naszej Grupy
 • Generujemy wewnętrznie
 • Aby świadczyć nasze Usługi
 • Aby komunikować się z użytkownikiem
 • Aby finalizować zakupy i umożliwiać kupowanie przez internet
 • Aby realizować obsługę klienta
 • Aby zrozumieć, jak nasi użytkownicy korzystają z naszych Usług
 • Aby ulepszać i usprawniać naszą ofertę oraz ją poszerzać
 • Do naszych celów marketingowych i reklamowych
 • Do naszych celów związanych z bezpieczeństwem, zapobieganiem oszustwom oraz do celów prawnych i związanych z przestrzeganiem przepisów
 • Do celów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem talentów
 • Do naszych wewnętrznych celów analitycznych
 • Usługodawcy
 • Dostawcy usług marketingowych i reklamowych
 • Spółki z naszej grupy

Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne itp.

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Od naszych usługodawców
 • Ze spółek z naszej Grupy
 • Aby świadczyć nasze Usługi
 • Aby komunikować się z użytkownikiem
 • Aby realizować obsługę klienta
 • Do naszych celów związanych z bezpieczeństwem, zapobieganiem oszustwom oraz do celów prawnych i związanych z przestrzeganiem przepisów
 • Do celów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem talentów
 • Usługodawcy
 • Spółki z naszej grupy

Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Od naszych usługodawców
 • Ze źródeł zewnętrznych, takich jak profile w mediach społecznościowych
 • Ze spółek z naszej Grupy
 • Aby świadczyć nasze Usługi
 • Aby komunikować się z użytkownikiem
 • Aby finalizować zakupy i umożliwiać kupowanie przez internet
 • Aby realizować obsługę klienta
 • Aby zrozumieć, jak nasi użytkownicy korzystają z naszych Usług
 • Aby ulepszać i usprawniać naszą ofertę oraz ją poszerzać
 • Do naszych celów marketingowych i reklamowych
 • Do naszych celów związanych z bezpieczeństwem, zapobieganiem oszustwom oraz do celów prawnych i związanych z przestrzeganiem przepisów
 • Do celów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem talentów
 • Do naszych wewnętrznych celów analitycznych
 • Usługodawcy
 • Dostawcy usług marketingowych i reklamowych
 • Spółki z naszej grupy

Informacje o edukacji

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Od naszych usługodawców
 • Do celów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem talentów
 • Do naszych celów związanych z bezpieczeństwem, zapobieganiem oszustwom oraz do celów prawnych i związanych z przestrzeganiem przepisów
 • Do naszych wewnętrznych celów analitycznych
 • Usługodawcy
 • Spółki z naszej grupy

Wnioski wyciągnięte na podstawie innych danych osobowych

 • Generujemy wewnętrznie
 • Od naszych usługodawców
 • Ze źródeł zewnętrznych, takich jak profile w mediach społecznościowych
 • Ze spółek z naszej Grupy
 • Aby świadczyć nasze Usługi
 • Aby realizować obsługę klienta
 • Aby zrozumieć, jak nasi użytkownicy korzystają z naszych Usług
 • Aby ulepszać i usprawniać naszą ofertę oraz ją poszerzać
 • Do naszych celów marketingowych i reklamowych
 • Do naszych celów związanych z bezpieczeństwem, zapobieganiem oszustwom oraz do celów prawnych i związanych z przestrzeganiem przepisów
 • Do celów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem talentów
 • Do naszych wewnętrznych celów analitycznych
 • Usługodawcy
 • Dostawcy usług marketingowych i reklamowych
 • Spółki z naszej grupy

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat celów, dla których wykorzystujemy dane osobowe oraz podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy dane osobowe, należy zapoznać się z odpowiednimi ustępami w powyższej Polityce prywatności.

ZAKAZ SPRZEDAŻY DANYCH OSOBOWYCH

Ustawa CCPA określa pewne obowiązki dla firm, które „sprzedają” dane osobowe podmiotom zewnętrznym. W oparciu o definicję „sprzedaży” przewidzianą w CCPA i zgodnie z aktualnymi wytycznymi regulacyjnymi, nie uważamy, że angażujemy się w taką działalność i nie angażowaliśmy się w taką działalność w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności. W celu uściślenia: nie sprzedajemy danych osobowych osób nieletnich poniżej szesnastego (16) roku życia.

EGZEKWOWANIE PRAW OBOWIĄZUJĄCYCH W KALIFORNI

Aby wyegzekwować dowolne opisane powyżej prawa, użytkownik lub upoważniony przedstawiciel użytkownika działający w jego imieniu możecie złożyć wniosek:

 • Za pośrednictwem formularza CCPA Rights Webform ; lub
 • Telefonicznie pod bezpłatnym numerem 1–888–914–9661; proszę wprowadzić PIN 899032.

 

Te metody składania wniosków dotyczących praw CCPA mogą być okresowo aktualizowane. Prosimy o regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności, aby być na bieżąco z najbardziej aktualnymi metodami składania wniosków.

W celu zweryfikowania tożsamości użytkownika możemy poprosić go o potwierdzenie swoich danych osobowych, które już posiadamy. Jeśli nie możemy zweryfikować tożsamości użytkownika na podstawie posiadanych przez nas informacji, możemy zwrócić się do niego o dodatkowe informacje, których użyjemy wyłącznie do weryfikacji tożsamości użytkownika oraz w celach związanych z bezpieczeństwem lub zapobieganiem oszustwom.

Jeśli użytkownik skorzysta z pomocy upoważnionego przedstawiciela, który złoży wniosek w jego imieniu, możemy wymagać od użytkownika dowodu na to, że dany przedstawiciel został upoważniony bezpośrednio przez użytkownika do działania w jego imieniu.

Udzielimy odpowiedzi na wniosek użytkownika dotyczący jego praw zgodnie z wymogami CCPA.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosku użytkownika na mocy obowiązującego prawa, na przykład w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie zweryfikować tożsamości użytkownika lub jego uprawnień do otrzymania dotyczących go danych osobowych.

Informacja dla mieszkańców stanu Kalifornia

Zgodnie z ustępem Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia mieszkaniec stanu Kalifornia ma prawo zażądać od spółek prowadzących działalność w stanie Kalifornia pewnych informacji dotyczących danych osobowych tego mieszkańca ujawnionych w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego podmiotom zewnętrznym (a w niektórych przypadkach podmiotom stowarzyszonym) w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Ewentualnie prawo stanowi, że spółka może zadbać o zgodność z przepisami, tak jak my, ujawniając w swojej polityce prywatności informację o tym, że oferuje konsumentom wybór (rezygnacja lub wyrażenie zgody) w odniesieniu do udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym i stowarzyszonym dla ich celów związanych z marketingiem bezpośrednim, oraz informacje o tym, jak dokonać tego wyboru. Aktualnie nie udostępniamy podmiotom zewnętrznym ani stowarzyszonym informacji umożliwiających ustalanie tożsamości użytkownika w celach związanych z marketingiem bezpośrednim tych podmiotów zewnętrznych lub stowarzyszonych. Jeśli będziemy to robić w przyszłości, zaoferujemy użytkownikowi wybór przed udostępnieniem jego danych osobowych podmiotom zewnętrznym i stowarzyszonym w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody lub zrezygnuje w momencie, w którym zaoferujemy taki wybór, nie udostępnimy jego danych temu określonemu podmiotowi zewnętrznemu lub stowarzyszonemu w celach związanych z marketingiem bezpośrednim.

Uwaga dla mieszkańców EOG i Wielkiej Brytanii

Dostęp: Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które możemy przetwarzać. Jeśli użytkownik chce skorzystać z tego prawa, powinien:

 • złożyć wniosek na piśmie;
 • dołączyć dowód tożsamości i dokument potwierdzający jego adres (np. kopię prawa jazdy lub paszportu oraz aktualny rachunek za media lub wyciąg z karty kredytowej); oraz
 • określić dane osobowe, do których chce uzyskać dostęp, w tym w stosownych przypadkach wszelkie numery kont lub numery referencyjne.
 • Dostarczymy bezpłatnie kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak za wszelkie kolejne kopie, o które użytkownik się do nas zwróci, możemy zażądać niewygórowaną opłatę na pokrycie kosztów administracyjnych.

Korekta: Użytkownik ma prawo zwrócić się do nas o bezpłatną korektę wszelkich nieścisłości w swoich danych. Jeśli użytkownik chce skorzystać z tego prawa, powinien:

 • złożyć wniosek na piśmie;
 • podać nam informacje umożliwiające ustalenie tożsamości użytkownika (np. numer konta, nazwę użytkownika, dane rejestracyjne); oraz
 • określić, które informacje są nieprawidłowe i czym należy je zastąpić.

Rezygnacja z marketingu bezpośredniego: Użytkownik ma również prawo zwrócić się do nas o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik chce skorzystać z tego prawa, powinien:

 • złożyć wniosek na piśmie (wystarczy wysłać e-mail na adres exec.eu@pioneerdj.com z dopiskiem „Unsubscribe” w nagłówku);
 • podać nam informacje umożliwiające ustalenie tożsamości użytkownika (np. numer konta, nazwę użytkownika, dane rejestracyjne); oraz
 • jeżeli sprzeciw nie dotyczy zasadniczo marketingu bezpośredniego ale marketingu bezpośredniego realizowanego za pomocą określonego kanału (np. e-mailowo lub telefonicznie), prosimy o określenie kanału, którego sprzeciw dotyczy.

Usuwanie: W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo zwrócić się do nas o usunięcie jego danych osobowych, które posiadamy.

Ograniczanie: W niektórych okolicznościach użytkownik może mieć prawo do ubiegania się o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych.

Przenoszenie danych: Użytkownik może mieć prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz może mieć prawo do przesłania tych danych innemu podmiotowi.

Wycofanie zgody: Jeśli uzyskaliśmy zgodę użytkownika na przetwarzanie danych w konkretnym celu użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.

Sprzeciw: Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Możemy jednak nadal przetwarzać dane osobowe użytkownika w przypadku gdy wniósł sprzeciw, jeśli mamy ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania jego danych osobowych lub w celu ustalenia lub wykonania roszczeń prawnych bądź bronienia się przed tymi roszczeniami prawnymi.

Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do lokalnego organu ds. ochrony danych. Użytkownicy przebywający w Wielkiej Brytanii mogą zwrócić się w tej sprawie do Biura Komisarza ds. Informacji ( www.ico.org.uk ). Użytkownicy przebywający w Unii Europejskiej powinni zapoznać się z listą lokalnych organów ochrony danych i ich danymi kontaktowymi tutaj.

Sygnały DNT

Ponieważ nie osiągnięto konsensusu co do tego, jak spółki powinny reagować na mechanizmy typu „nie śledź” („DNT”) udostępniane przez przeglądarki internetowe, obecnie nie respektujemy przeglądarkowych sygnałów DNT oferowanych jako metoda rezygnacji z gromadzenia informacji o aktywności online na przestrzeni czasu i na innych stronach internetowych lub usługach online. Możemy zrewidować naszą politykę dotyczącą respektowania tych sygnałów. Jeśli tak się stanie, opublikujemy zaktualizowaną politykę prywatności na tej stronie.

Ochrona danych

Podejmujemy kroki w celu zadbania, aby informacje użytkownika były traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Stosujemy uzasadnione zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne mające na celu ochronę dostarczonych przez użytkownika danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

Niestety, nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa w internecie, a my nie jesteśmy w stanie zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych do nas lub przechowywanych w Usługach.

Prywatność dzieci

Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej 13. roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli dowiemy się, że dziecko poniżej 13. roku życia przekazało nam dane osobowe, podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji. Jeśli użytkownik dowie się, że dziecko przekazało nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@pioneerdj.com.

Usługi podmiotów zewnętrznych

Nasze Usługi mogą zawierać funkcje lub łącza do witryn internetowych i usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, w tym usług ułatwiających zakup utworów i albumów muzycznych. Wszelkie informacje podawane przez użytkownika w witrynach lub usługach podmiotów zewnętrznych są przekazywane bezpośrednio operatorom takich witryn lub usług i podlegają zasadom tych operatorów, jeśli takie istnieją, regulującym kwestie prywatności i bezpieczeństwa, nawet jeśli dostęp do nich uzyskiwany jest za pośrednictwem Usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani praktyki i zasady dotyczące prywatności i bezpieczeństwa w witrynach lub usługach podmiotów zewnętrznych do których udostępniane są łącza lub zapewniany jest dostęp. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności i bezpieczeństwa podmiotów zewnętrznych przed przekazaniem im informacji.

Użytkownicy międzynarodowi

Możemy przekazywać dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkownika, do krajów innych niż kraj, w którym zostały pierwotnie zgromadzone. W krajach tych mogą nie obowiązywać takie same przepisy dotyczące ochrony danych jak w kraju, w którym użytkownik pierwotnie przekazał swoje dane osobowe. Podczas przekazywania danych osobowych użytkownika do innych krajów, będziemy chronić te informacje w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

Jeśli użytkownik przebywa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Wielkiej Brytanii, w niektórych przypadkach, w tym podczas świadczenia usług na rzecz użytkownika, konieczne może być przekazanie jego danych osobowych poza EOG / Wielką Brytanię. W takich przypadkach przekazujemy dane osobowe użytkownika do kraju lub organizacji międzynarodowej spoza Wielkiej Brytanii / EOG tylko wtedy, gdy ten kraj lub organizacja zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; oferuje odpowiednie zabezpieczenia wraz z egzekwowanymi prawami i skutecznymi środkami prawnymi dla osób, których dane dotyczą; lub gdy zastosowanie ma szczególny wyjątek na mocy prawa o ochronie danych. W przypadku braku decyzji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony lub odpowiednich zabezpieczeń, możemy przekazać dane osobowe użytkownika do państwa zewnętrznego, w którym obowiązuje wyjątek na mocy ustawy o ochronie danych.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, powiadomimy o tym użytkownika, zmieniając datę „Ostatniej aktualizacji” w górnej części niniejszej Polityki prywatności, a w stosownych przypadkach powiadomimy go w dodatkowy sposób (np. dodając oświadczenie na ekranie logowania lub wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną). Kontynuując korzystanie z naszych Usług po wejściu w życie zmienionej Polityki, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował aktualną wersję niniejszej Polityki. Jeśli użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, nie powinien korzystać z żadnych Witryn Internetowych ani Usług.

Dane kontaktowe

Prosimy o kontakt z nami w przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki, danych osobowych użytkownika lub naszych praktyk dotyczących wykorzystywania i ujawniania informacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@pioneerdj.com lub pisząc na adres AlphaTheta Corporation,6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishiku, Yokohama, Kanagawa, 220-0012 Japonia.

Jeśli użytkownik przebywa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Wielkiej Brytanii, podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest AlphaTheta EMEA Limited. Aby się z nami skontaktować, prosimy o skorzystanie z następujących danych kontaktowych: AlphaTheta EMEA Limited, Unit 39, Tileyard Road, London N7 9AH, UK.

W przypadku mieszkańców EOG: prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem w UE, wysyłając e-mail na adres eurep@alphatheta.com, dzwoniąc pod numer +32 2 786 19 61 lub pisząc do inspektora ochrony danych (IOD) na adres: DPO, Avenue Fonsny 46, Bruksela 1060, Belgia.

Jeśli użytkownik przebywa w Stanach Zjednoczonych, AlphaTheta Music Americas, Inc. jest potencjalnie podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie jego danych osobowych. Aby skontaktować się z nami w Stanach Zjednoczonych, prosimy o skorzystanie z następujących danych kontaktowych: AlphaTheta Music Americas, Inc. 2050 W 190th Street, Suite #109, Torrance, CA 90504, USA.

Najlepsze wyniki

Zobacz wszystkie wyniki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Może użyj mniej słów lub bardziej ogólnego wyszukiwanego hasła.
Jeśli nadal nie masz szczęścia, możesz skontaktować się z naszą obsługą klienta .