GNU-opensourcelicentie

AlphaTheta Corporation, 6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan

Gebruiksvoorwaarden broncode DJ-product

Uw gebruik van de broncode van het DJ-product (de 'Broncode') is uitdrukkelijk onderworpen aan uw instemming met alle volgende voorwaarden. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, hebt u niet de toestemming de Broncode te gebruiken.

  1. Het gebruik van de Broncode is onderworpen aan de voorwaarden van de GNU General Public License, Versie 2 ('GPL') en de Kleine Algemene Gebruikerslicentie, Versie 2.1 ('LGPL' - Lesser General Public License), zoals van toepassing, beide verschaft door de Free Software Foundation, Inc., gevestigd in de Franklin Street 51, Fifth Floor, Boston, MA 02110, VS. De volledige tekst van de GPL kunt u vinden op http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html; de LPGL vindt u op http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html. Niet-officiële vertalingen van de GPL en de LGPL zijn beschikbaar op http://www.gnu.org/licenses/translations.html.
  2. VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, EN ZOALS BEPAALD IN DE GPL EN DE LGPL, VERSCHAFFEN PIONEER DJ EN ZIJN LICENTIEGEVERS U DE BRONCODE EN AANVAARDT U DIE 'AS IS', ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U AANVAARDT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE BRONCODE.
  3. TENZIJ VEREIST DOOR DE WET, EN ZOALS BESCHREVEN IN DE GPL EN DE LGPL, ZIJN PIONEER DJ OF ZIJN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK TEGENOVER U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR WELKE SCHADE DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN UW GEBRUIK VAN DE BRONCODE OF UW ONVERMOGEN OM DE BRONCODE TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, ZELFS INDIEN ZIJ OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE WERDEN GEÏNFORMEERD.
  4. Alle belangen in de Broncode blijven behouden door de toepasselijke auteursrechthebbenden. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in de GPL en de LGPL, verlenen deze Gebruiksvoorwaarden u geen recht op patenten, auteursrechten, kennis of andere intellectuele-eigendomsrechten in de Broncode.
  5. Deze Gebruiksvoorwaarden beperken, verruimen of beïnvloeden geenszins de garanties of afwijzingen van garantie door Pioneer DJ met betrekking tot het DJ-product.
Aanvaarden

Topresultaten

Alle resultaten bekijken

Niet gevonden wat je zocht? Probeer het eens met minder woorden of met een algemenere zoekterm.
Nog steeds niets? Neem dan gerust contact op met onze klantendienst.