Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden

1.1 Waarop deze voorwaarden betrekking hebben. Dit zijn de algemene voorwaarden waarop wij u onze producten leveren.

1.2 Waarom u ze dient te lezen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig voor u een bestelling bij ons plaatst. In deze voorwaarden leest u wie wij zijn, hoe wij producten aan u zullen leveren, hoe u en wij deze overeenkomst kunnen wijzigen of ontbinden, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als u denkt dat er een fout in deze voorwaarden staat of een wijziging wenst, neem dan contact met ons op.

2. Informatie over ons en hoe u met ons in contact kunt komen

2.1 Wie wij zijn. Wij zijn Pioneer DJ Europe Limited, een onderneming die is ingeschreven in Engeland en Wales. Ons inschrijvingsnummer is 9230173 en onze statutaire zetel is te Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex, HA4 6QQ, UK. Ons btw-identificatienummer is NL 8239.78.758.B01.

2.2 Hoe u met ons in contact kunt komen. U kunt contact opnemen door onze klantenservice te bellen op +31 800 409 0006 (bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 18.00 uur) of door ons te schrijven: customer.support@pioneerdj.com.

2.3 Hoe wij met u in contact kunnen komen. Indien wij contact met u moeten opnemen, zullen wij u opbellen of schrijven op het telefoonnummer, e-mailadres of postadres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling.

2.4 Schriftelijk omvat ook e-mails. Wanneer wij de woorden ‘schriftelijk’, ‘schrijven’ of ‘geschreven’ hanteren in deze voorwaarden, vallen e-mails daar ook onder.

3. Onze overeenkomst met u

3.1 Hoe wij uw bestelling zullen accepteren. Onze acceptatie van uw bestelling vindt plaats wanneer wij u per e-mail bevestigen dat wij haar accepteren. Vanaf dat moment zal er een overeenkomst bestaan tussen u en ons.

3.2 Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren. Wij zullen het u laten weten als wij niet in staat zijn uw bestelling te accepteren en zullen het product niet in rekening brengen. Dat kan zijn omdat het product niet op voorraad is, in verband met onverwachte beperkingen van onze basismaterialen die wij redelijkerwijs niet hebben kunnen voorzien, omdat wij een fout in de prijs of beschrijving hebben ontdekt, of omdat we niet kunnen voldoen aan de door u aangegeven leveringsdeadline.

3.3 Ordernummer Wij geven u een ordernummer als wij uw bestelling accepteren. Vermeld altijd dit ordernummer als u contact met ons opneemt over uw bestelling.

3.4 We verkopen onze producten alleen in bepaalde Europese landen. Contacteer onze klantendienst op +31 800 409 0006 voor de volledige landenlijst.

4. Onze producten

4.1 Producten kunnen iets afwijken van de afbeeldingen. De afbeeldingen van onze producten op onze website dienen alleen ter illustratie. Hoewel we ons best hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat het toestel dat u gebruikt de kleuren accuraat weergeeft. Uw product kan enigszins afwijken van die afbeeldingen.

4.2 De verpakking kan afwijken. De verpakking van het product kan afwijken van die op de afbeeldingen op onze website.

5. Uw rechten om iets te wijzigen

Neem contact met ons op als u uw bestelling wilt wijzigen. Wij zullen u laten weten of de wijziging mogelijk is en of wij als gevolg ervan wijzigingen moeten doorvoeren. Als er bijvoorbeeld wijzigingen zijn in de prijs van het product, de leveringstijd of iets anders wat is veranderd zal dat aangepast worden. Wij zullen u vragen om te bevestigen of u de wijziging wilt doorvoeren.

6. Onze rechten om iets te wijzigen

6.1 Kleine wijzigingen in de producten. Wij kunnen het product wijzigen:

 • om te beantwoorden aan veranderingen in relevante wetten en voorschriften; en
 • om kleine technische aanpassingen en verbeteringen aan te brengen. Deze wijzigingen zullen niet van invloed zijn op uw gebruik van het product.

6.2 Updates van digitale content. Wij kunnen digitale content updaten of u vragen dat te doen. Het karakter van onze producten zal evenwel niet veranderen ten opzichte van de beschrijving die wij u gaven toen u het kocht.

7. Levering van de producten

7.1 Bezorgkosten. Wij zullen de bezorgkosten vermelden op onze website.

7.2 Wanneer wij de producten zullen leveren. Indien de producten goederen zijn, zullen wij ze u zo spoedig leveren als redelijkerwijs mogelijk is, en niet meer dan 30 dagen nadat wij uw bestelling hebben geaccepteerd. Indien u voor expresbezorging kiest, zullen bestellingen die voor 12.00 zijn geplaatst de volgende dag worden geleverd (hoewel uitzonderingen mogelijk kunnen zijn tijdens vakanties en weekends).

7.3 Vertraging waarop wij geen invloed hebben. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen als wij door gebeurtenissen waarop wij geen invloed hebben uw bestelling te laat zullen leveren, en wij zullen trachten de effecten van de vertraging te beperken. Indien wij dit doen, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor vertragingen die door de gebeurtenis zijn veroorzaakt. Als de kans bestaat op aanzienlijke vertraging, kunt u contact met ons opnemen om de overeenkomst te ontbinden en restitutie te ontvangen voor producten die u heeft betaald maar niet heeft ontvangen.

7.4 Als u niet thuis bent als het product wordt bezorgd. Als er niemand aanwezig is op uw adres om de bestelling in ontvangst te nemen en de producten niet door uw brievenbus passen, zullen wij een bericht achterlaten waarin staat hoe u de producten nogmaals kunt laten aanbieden of kunt afhalen bij een plaatselijk ophaalpunt.

7.5 Als u het product niet nogmaals laat aanbieden. Als u de producten niet bij ons afhaalt zoals overeengekomen, of als u na een mislukte bezorging niet zorgt dat het nogmaals aangeboden wordt of het afhaalt bij een ophaalpunt, zullen wij contact met u opnemen voor verdere instructies en kunnen wij u opslagkosten en verdere bezorgkosten in rekening brengen. Als wij ondanks gepaste inspanningen geen contact met u kunnen opnemen of kunnen zorgen dat de producten nogmaals worden aangeboden of afgehaald, kunnen wij de overeenkomst ontbinden en is bepaling 10.2 van toepassing.

7.6 Uw wettelijke rechten als wij te laat leveren. U heeft wettelijke rechten als wij enige producten te laat leveren. Als wij de leveringsdeadline voor enige producten overschrijden, kunt u de overeenkomst onmiddellijk beschouwen als ontbonden indien een van de volgende situaties van toepassing is:

 • wij hebben geweigerd de producten te leveren;
 • levering binnen de leveringsdeadline was essentieel (met inachtneming van alle relevante omstandigheden); of
 • u heeft ons voordat wij uw bestelling accepteerden laten weten dat levering binnen de leveringsdeadline essentieel was.

7.7 Het vaststellen van een nieuwe deadline. Als u de overeenkomst niet onmiddellijk als ontbonden wilt beschouwen of niet het recht heeft om dat te doen volgens bepaling 7.6, kunt u ons een nieuwe deadline geven, die redelijk moet zijn, en u kunt de overeenkomst als ontbonden beschouwen indien wij niet aan de nieuwe deadline voldoen.

7.8 Ontbinden van de overeenkomst wegens te late levering. Indien u ervoor kiest om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen wegens te late levering volgens bepaling 7.6 of bepaling 7.7, kunt u uw bestelling voor al de producten annuleren of producten die zijn geleverd weigeren. Als u dat wenst, kunt u de bestelling voor sommige (niet alle) van deze producten weigeren of annuleren, tenzij het opsplitsen ervan hun waarde aanmerkelijk zou doen afnemen. Daarna zullen wij de bedragen die u ons heeft betaald voor de geannuleerde producten en hun levering restitueren. Als de producten aan u zijn geleverd, moet u ze ons per post retourneren, of (als zij niet geschikt zijn om per post te verzenden) zorgen dat wij ze bij u kunnen ophalen. Wij zullen de kosten van verzending of ophalen betalen. Bel onze klantenservice op of e-mail ons op customer.support@pioneerdj.com voor een retouretiket of om het ophalen te regelen. for a return label or to arrange collection.

7.9 Wanneer u verantwoordelijk wordt voor het product. Het product zal uw verantwoordelijkheid zijn vanaf het moment dat wij het op het door u opgegeven adres bezorgen.

7.10 Wanneer goederen uw eigendom zijn. Producten die bestaan uit goederen zijn uw eigendom zodra wij volledige betaling hebben ontvangen.

7.11 Wat er gebeurt als u ons niet de vereiste informatie geeft. Wij kunnen bepaalde informatie van u nodig hebben zodat wij u de producten kunnen leveren, bijvoorbeeld adres en telefooncontactnummer. Als dat het geval is, zal dat vermeld staan in de beschrijving van de producten op onze website. Wij zullen contact met u opnemen om deze informatie te vragen. Indien u ons deze informatie niet binnen redelijke termijn nadat wij erom vragen verschaft, of indien u ons onvolledige of onjuiste informatie verschaft, kunnen wij de overeenkomst ontbinden (en zal bepaling 10.2 van toepassing zijn), of u een redelijk bedrag in rekening brengen als vergoeding voor het extra werk dat dit voor ons met zich meebrengt. Wij zullen niet verantwoordelijk zijn als we de producten te laat of enig deel ervan niet leveren als dit het gevolg is van het feit dat u ons niet binnen een redelijke termijn nadat wij erom vragen de informatie verschaft die wij nodig hebben.

7.12 Redenen waarom wij levering van de producten aan u kunnen opschorten. Het kan nodig zijn dat wij de levering van een product opschorten om:

 • technische problemen op te lossen of geringe technische wijzigingen door te voeren;
 • het product te updaten om te beantwoorden aan relevante wetten en voorschriften;
 • (c) wijzigingen in het product aan te brengen zoals door u verzocht of door ons aan u ter kennis gebracht (zie bepaling 6).

7.13 Uw rechten als wij de levering van producten opschorten. Wij zullen van te voren contact met u opnemen om u te laten weten dat wij de levering van het product opschorten, tenzij het probleem dringend of een noodgeval is. U kunt contact met ons opnemen om de overeenkomst m.b.t. tot een product te ontbinden als wij de levering opschorten of u laten weten dat wij die zullen opschorten, en wij zullen alle bedragen die u vooraf voor het product heeft betaald restitueren met betrekking tot de periode nadat u de overeenkomst ontbindt.

8. Uw rechten om de overeenkomst te ontbinden

8.1 U kunt altijd uw overeenkomst met ons ontbinden. Uw rechten wanneer u de overeenkomst ontbindt hangen af van wat u heeft gekocht, of er iets aan mankeert, hoe wij presteren en wanneer u besluit de overeenkomst te ontbinden:

 • Als wat u heeft gekocht een gebrek vertoont of onjuist is beschreven kunt u het wettelijke recht hebben om de overeenkomst te ontbinden (of het product te laten repareren of vervangen of het betaalde bedrag gedeeltelijk of geheel terug te krijgen),zie bepaling 11;
 • Als u de overeenkomst wilt ontbinden vanwege iets wat wij hebben gedaan of u hebben gezegd dat wij zouden doen, zie bepaling 8.2;
 • Als u zich heeft bedacht over het product zie bepaling 8.3. U kunt gedurende de afkoelperiode recht hebben op restitutie, maar die kan onderhevig zijn aan verminderingen;
 • In alle andere gevallen (indien wij niet in gebreke zijn en u geen herroepingsrecht heeft), zie bepaling 8.7.

8.2 De overeenkomst ontbinden vanwege iets wat wij hebben gedaan of u hebben gezegd dat wij zouden doen. Als u de overeenkomst ontbindt om een van de onderstaande redenen zal de overeenkomst onmiddellijk zijn ontbonden en zullen wij u het volledige bedrag restitueren voor producten die niet zijn geleverd en kunt u ook recht hebben op compensatie. Deze redenen zijn:

 • wij hebben u op de hoogte gebracht van een aanstaande wijziging in het product of in deze voorwaarden waarmee u het niet eens bent (zie bepaling 6);
 • wij hebben u op de hoogte gebracht van een fout in de prijs of beschrijving van het product dat u heeft besteld en u wilt niet doorgaan met uw bestelling;
 • er bestaat een kans dat levering van de producten aanmerkelijk vertraagd zal worden door gebeurtenissen waarop wij geen invloed hebben;
 • wij hebben levering van de producten opgeschort om technische redenen of laten u weten dat wij de levering zullen opschorten om technische redenen, in beide gevallen voor een periode langer dan 30 dagen; of
 • u heeft een wettelijk recht om de overeenkomst te ontbinden vanwege iets wat wij verkeerd hebben gedaan (inclusief een te late levering, zie bepaling 7.6).

8.3 Uw herroepingsrecht uitoefenen (Richtlijn betreffende consumentenrechten 2011/83/EU). Voor de meeste producten die u online koopt, heeft u het wettelijke recht om u binnen 14 dagen te bedenken en restitutie te verkrijgen. Deze rechten krachtens Richtlijn betreffende consumentenrechten 2011/83/EU worden in deze voorwaarden verder uiteengezet.

8.4 Onze goodwillgarantie. Deze voorwaarden geven de goodwillgarantie weer die Pioneer DJ Europe Limited, Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex, HA4 6QQ, UK zijn klanten biedt en die verder gaat dan uw wettelijke rechten krachtens de Richtlijn betreffende consumentenrechten 2011/83/EU zoals hieronder wordt uiteengezet. Deze goodwillgarantie is niet van invloed op uw wettelijke rechten met betrekking tot gebrekkige of onjuist beschreven producten (zie bepaling 11.2) of uw rechten op grond van onze garantiebepalingen:

Recht krachtens de Richtlijn betreffende consumentenrechten 2011/83/EU In hoeverre onze goodwillgarantie verder gaat
Consument betaalt de retourkosten Wij betalen de retourkosten

8.5 Wanneer u geen herroepingsrecht heeft. U heeft geen herroepingsrecht ten aanzien van:

 • digitale producten nadat u bent begonnen deze te downloaden of te streamen;
 • producten die zijn verzegeld ter bescherming van de gezondheid of om hygiënische redenen indien deze zijn geopend nadat u ze heeft ontvangen (bijv. hoofdtelefoons);
 • verzegeld audio- of videomateriaal of verzegelde computersoftware zodra de verzegeling is verbroken nadat u ze heeft ontvangen (tenzij anderszins overeengekomen en uitsluitend ter beoordeling van Pioneer DJ); en
 • producten die onscheidbaar worden gemengd met andere voorwerpen nadat ze worden geleverd.

8.6 Hoeveel tijd heb ik om me te bedenken? Hoeveel bedenktijd u heeft hangt af van wat u heeft besteld en hoe het wordt geleverd.

 • Heeft u goederen gekocht? Dan heeft u 14 bedenktijd vanaf de dag dat u (of iemand die u heeft aangewezen) de goederen ontvangt, tenzij:
  • Uw goederen zijn gespreid in verschillende leveringen over verschillende dagen. U kunt zich bedenken tot 14 dagen na de dag dat u (of iemand die u heeft aangewezen) de laatste levering ontvangt.
  • Uw goederen worden regelmatig geleverd over een bepaalde periode (bijvoorbeeld). In dit geval heeft u tot 14 dagen bedenktijd na de dag dat u (of iemand die u heeft aangewezen) de eerste levering van de goederen ontvangt.

8.7 De overeenkomst ontbinden wanneer wij niet in gebreke zijn en u geen herroepingsrecht heeft. Als u geen andere rechten heeft om de overeenkomst te ontbinden (zie bepaling 8.1), kunt u toch contact met ons opnemen voor zij is uitgevoerd en ons laten weten dat u haar wilt ontbinden. Als u dat doet, zal de overeenkomst onmiddellijk worden ontbonden en zullen wij u voor niet geleverde producten betaalde bedragen restitueren, maar wij kunnen op die restitutie een redelijke vergoeding in mindering brengen voor de door ons als gevolg van de door u gedane ontbinding van de overeenkomst gemaakte kosten.

9. Hoe u de overeenkomst met ons kunt ontbinden (ook wanner u zich heeft bedacht)

9.1 Laat ons weten dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Als u de overeenkomst met ons wilt ontbinden, laat dat ons dan op een van de volgende manieren weten:

 • Telefonisch: bel de klantenservice op +31 800 409 0006 Vermeld uw naam, huisadres, bijzonderheden van de bestelling, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Per e-mail: stuur ons een e-mail naar customer.support@pioneerdj.com met een kopie van het ingevulde formulier van onze website of vermeld uw naam, huisadres, bijzonderheden van uw bestelling en, voor zover beschikbaar, uw telefoonnummer en e-mailadres.

9.2 Producten retourneren na ontbinding van de overeenkomst. Als u om welke reden dan ook de overeenkomst ontbindt nadat producten aan u zijn verzonden of u ze heeft ontvangen, moet u ze aan ons retourneren. U moet de producten persoonlijk terugbrengen naar waar u ze heeft gekocht, per post aan ons retourneren of, als ze niet geschikt zijn om per post te versturen, zorgen dat wij ze bij u kunnen ophalen. Als u uw herroepingsrecht uitoefent, moet u de goederen binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u de overeenkomst wilt ontbinden verzenden.

9.3 Wanneer wij de retourkosten betalen. Wij zullen de retourkosten betalen:

 • als de producten een gebrek vertonen of onjuist zijn beschreven;
 • als u de overeenkomst ontbindt omdat wij u op de hoogte hebben gebracht van een aanstaande wijziging in het product of in deze voorwaarden, een fout in de prijs of beschrijving, vertraging van de levering door gebeurtenissen waarop wij geen invloed hebben of omdat u een wettelijk recht heeft om het te doen als gevolg van iets wat wij verkeerd hebben gedaan; of
 • als u uw herroepingsrecht uitoefent.

Onder alle overige omstandigheden moet u de retourkosten betalen.

9.4 Hoe wij zullen restitueren. Wij zullen u de prijs die u voor de producten heeft betaald inclusief bezorgkosten restitueren op dezelfde wijze als u de betaling heeft voldaan. Wij kunnen echter bedragen op de prijs in mindering brengen zoals hieronder beschreven.

9.5 Verminderingen van restitutie. Als u uw herroepingsrecht uitoefent:

 • Kunnen wij uw restitutie van de prijs (exclusief bezorgkosten) verminderen in overeenstemming met een eventuele vermindering van de waarde van de goederen, als deze het gevolg is van de manier waarop u de producten (en hun verpakking) heeft behandeld en die in een winkel niet zou zijn toegestaan. Dat geldt niet als dat behandelen noodzakelijk was om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Als wij de betaalde prijs restitueren voor wij de goederen hebben kunnen inspecteren en later ontdekken dat u ze op een onaanvaardbare manier heeft behandeld, dient u ons een passend bedrag te vergoeden.
 • De maximale restitutie van bezorgkosten zal gelijk zijn aan de kosten van de goedkoopste bezorgmethode die wij aanbieden. Als wij bijvoorbeeld bezorging van een product binnen 2-3 dagen aanbieden tegen bepaalde kosten, maar u ervoor kiest om het product binnen 24 uur te laten bezorgen tegen hogere kosten, dan krijgt u alleen vergoed wat u zou hebben betaald voor de goedkopere bezorgmogelijkheid.

9.6 Wanneer wij restitutie verlenen. Wij zullen elke aan u verschuldigde restitutie zo spoedig mogelijk uitvoeren. Als u uw herroepingsrecht uitoefent, zal, indien wij niet hebben aangeboden om de producten op te halen, restitutie worden verleend binnen 14 dagen na de dag waarop wij het product van u terug ontvangen of, indien dit eerder is, de dag waarop u ons bewijs overlegt dat u het product naar ons heeft teruggestuurd. Zie bepaling 9.2 voor informatie over hoe u een product aan ons kunt retourneren.

10. Onze rechten om de overeenkomst te ontbinden

10.1 Wij kunnen de overeenkomst ontbinden als u haar verbreekt. Wij kunnen de overeenkomst m.b.t. een product te allen tijde schriftelijk ontbinden indien:

 • u geen betaling aan ons verricht wanneer die verschuldigd is;
 • u ons niet binnen een redelijke termijn nadat wij daarom vragen voorziet van de informatie die nodig is om de producten aan u te leveren, bijvoorbeeld het bezorgadres; of
 • u het niet binnen een redelijke termijn voor ons mogelijk maakt om de producten aan u te leveren of ze bij ons ophaalt.

10.2 U moet ons compenseren als u de overeenkomst verbreekt. Als wij de overeenkomst ontbinden in de situaties genoemd onder bepaling 10.1, zullen we eventuele bedragen restitueren die u vooraf voor de producten die wij niet hebben geleverd heeft betaald, maar wij kunnen een redelijke vergoeding aftrekken of in rekening brengen voor de netto kosten die wij maken als gevolg van het door u verbreken van de overeenkomst.

10.3 Wij kunnen het product terugtrekken. Wij kunnen u schriftelijk laten weten dat wij zullen afzien van de levering van het product en onverwijld eventuele bedragen zullen restitueren die u reeds heeft betaald voor deze producten die niet zijn geleverd.

11. Als er een probleem is met het product

11.1 Hoe u ons op de hoogte brengt van problemen.Heeft u vragen of klachten over de producten, neem dan contact met ons op. U kunt ons klantenserviceteam bellen op +31 800 409 0006 of ons schrijven naar customer.support@pioneerdj.com.

11.2 Samenvatting van uw wettelijke rechten. Wij zijn wettelijk verplicht u de producten in overeenstemming met de overeenkomst te leveren. Zie het kader hieronder voor een samenvatting van uw wettelijke rechten met betrekking tot het product. Niets in deze voorwaarden zal van invloed zijn op uw wettelijke rechten.

Samenvatting van uw wettelijke rechten

Dit is een samenvatting van uw voornaamste wettelijke rechten. Deze zijn onderhevig aan bepaalde uitzonderingen. Raadpleeg voor nadere informatie de Wet handhaving consumentenbescherming en de Richtlijn betreffende consumentenrechten 2011/83/EU en bezoek de websites www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/juridische-hulp/consumentenrechten/consumentenrechten/ en www.eccnederland.nl

Als uw producten bestaan uit goederen, bijvoorbeeld een paar luidsprekers, bepaalt de wet dat goederen moeten zijn zoals beschreven, geschikt moeten zijn voor de doeleinden waarvoor vergelijkbare goederen gewoonlijk worden gebruikt, geschikt moeten zijn voor een specifiek doel waarvoor u ze nodig heeft en dat u ons bekend heeft gemaakt toen de overeenkomst werd gesloten en dat wij hebben aanvaard, en van acceptabele kwaliteit moeten zijn.

In geval van gebrek aan conformiteit heeft u het recht om de goederen kosteloos in een toestand van conformiteit te laten brengen door reparatie of vervanging, of om een passende verlaging van de prijs te laten bewerkstelligen of om de overeenkomst met betrekking tot die goederen te ontbinden.

Allereerst kunt u ons verplichten om de goederen te repareren of te vervangen, in beide gevallen kosteloos, tenzij dit onmogelijk of onevenredig is.

Een reparatie of vervanging zal geschieden binnen een redelijke termijn en zonder enig aanmerkelijk ongemak voor u, met inachtneming van de aard van de goederen en het doel waarvoor u de goederen nodig had.

U kunt een passende verlaging van de prijs verlangen of de overeenkomst ontbinden als u geen recht heeft op reparatie of vervanging, of indien wij niet binnen een redelijke termijn een oplossing hebben geboden of indien wij geen oplossing hebben geboden zonder aanmerkelijk ongemak voor u.

U moet ons in kennis stellen van enig gebrek aan conformiteit binnen een periode van twee maanden vanaf de datum dat u zo’n gebrek aan conformiteit heeft geconstateerd (zie het volgende punt voor een periode na zes maanden).

Tenzij anderszins bewezen, zal een gebrek aan conformiteit dat zich voordoet binnen zes maanden na levering van de goederen verondersteld worden reeds te hebben bestaan op het moment van levering, tenzij deze veronderstelling in strijd is met de aard van de goederen of de aard van het gebrek aan conformiteit.

During the expected life of your product your legal rights entitle you to the following:

Dit zijn uw wettelijke rechten. U kunt nog aanvullende rechten hebben op grond van onze garantie, maar niets in de garantie is van invloed op uw wettelijke rechten.


11.3 Uw plicht om geweigerde producten te retourneren. Als u uw wettelijke recht om de producten te weigeren wilt uitoefenen, moet u de producten persoonlijk terugbrengen naar waar u ze heeft gekocht, per post aan ons retourneren of, als ze niet geschikt zijn om per post te versturen, zorgen dat wij ze bij u kunnen ophalen. Wij zullen de kosten van verzending of ophalen betalen. Bel onze klantenservice op +31 800 409 0006 of e-mail ons naar customer.support@pioneerdj.com voor een retourticket of om het ophalen te regelen.

12. Prijs en betaling

12.1 Waar u de prijs van het product kunt vinden. De prijs van het product inclusief btw wordt zichtbaar als u uw bestelling plaatst. Wij stellen alles in het werk om te zorgen dat de getoonde prijs juist is. Zie evenwel bepaling 12.03 voor wat er gebeurt wanneer wij een fout in de prijs van het door u bestelde product ontdekken.

12.2 Wij zullen veranderingen in het btw-tarief doorberekenen. Als het btw-tarief verandert tussen de besteldatum en de leveringsdatum, zullen wij het btw-tarief dat u betaalt aanpassen, tenzij u het product al volledig heeft betaald voor de verandering in het btw-tarief van kracht wordt.

12.3 Wat er gebeurt als wij een fout maken in de getoonde prijs. Ondanks al onze inspanningen kan het voorkomen dat sommige van de producten die wij verkopen onjuist geprijsd zijn. Wij zullen doorgaans de prijzen controleren voor wij uw order accepteren. Als de correcte prijs van het product op de besteldatum lager is dan de prijs die op uw bestelling wordt getoond, zullen wij het lagere bedrag in rekening brengen. Als de prijs op uw bestelling hoger is dan de prijs die genoemd wordt op onze prijslijst, zullen wij contact met u opnemen om uw instructies te vernemen voor wij uw order accepteren. Als wij uw bestelling accepteren en verwerken terwijl er sprake is van een duidelijke en onmiskenbare onjuiste prijs, en deze redelijkerwijs door u herkend zou kunnen worden als onjuist, kunnen wij de overeenkomst ontbinden, door u betaalde bedragen restitueren en verlangen dat aan u geleverde goederen worden geretourneerd.

12.4 Wanneer en hoe u moet betalen. Wij accepteren betalingen door middel van Visa, Mastercard, PayPal, iDeal en Amex. U dient ten minste 50% van het totale bedrag voor de producten te betalen voor wij ze verzenden.

12.5 Wat u moet doen als u denkt dat een rekening onjuist is. Laat het ons direct weten als u denkt dat een rekening onjuist is. We zullen u geen rente berekenen tot we dit hebben opgelost.

13. Onze verantwoordelijkheid bij verlies of schade

13.1 Wij zijn verantwoordelijk tegenover u voor verlies en schade die voorzienbaar is en door ons wordt veroorzaakt. Als wij nalaten te voldoen aan deze voorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies en schade die u ondergaat en die het voorzienbare gevolg zijn van het feit dat wij deze overeenkomst verbreken of nalaten met redelijke zorg en bekwaamheid op te treden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade wordt geacht voorzienbaar te zijn als duidelijk is dat het zal optreden of als, op het tijdstip dat de overeenkomst werd gesloten, beide partijen wisten dat het zou kunnen optreden, bijvoorbeeld als u dit met ons besproken heeft tijdens de bestelprocedure.

13.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij leveren de producten uitsluitend voor huiselijk en privégebruik. Indien u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zullen wij tegenover u niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van winst of omzet, zakelijke onderbreking of verlies van zakelijke mogelijkheden.

13.3 Pioneer DJ’s totale aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan audio/video/data-mediadragers of aan apparatuur ten gevolge van een defect aan een product zal niet meer bedragen dan de voor het product betaalde prijs.

13.4 Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Pioneer DJ uitsluiten of beperken voor (i) dood of schade voor consumenten; (ii) grove nalatigheid; (iii) opzettelijk wangedrag; en/of het schenden van verplichtingen die voortvloeien uit regels van openbare orde.

14. Hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken

14.1 Hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken. Wij zullen de persoonlijke gegevens die u ons verschaft gebruiken:

 • om u de producten te leveren;
 • om uw betaling voor de producten te verwerken; en
 • indien u hier (actief) mee heeft ingestemd tijdens de bestelprocedure, om u te informeren over vergelijkbare producten die wij leveren, maar u kunt te allen tijde contact met ons opnemen om dit te beëindigen.

14.2 We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan derden wanneer de wet ons verplicht of toestaat om dat te doen. U kunt zien hoe wij uw persoonlijke gegevens (die ons door u en/of door cookies zijn verschaft) respecteren (cookiesbeleid) in ons privacybeleid.

15. Andere belangrijke bepalingen

15.1 Wij kunnen deze overeenkomst overdragen aan iemand anders. Wij kunnen onze rechten en plichten op grond van deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, tenzij dit een schending zou betekenen van de wetgeving ter bescherming van consumenten of anderszins zou resulteren in een beperking of verlies van de bescherming die voor u beschikbaar is.

15.2 Niemand anders heeft enige rechten op grond van deze overeenkomst (behalve iemand aan wie u uw garantie overdraagt). Deze overeenkomst is tussen u en ons. Niemand anders zal enige rechten hebben om haar voorwaarden af te dwingen, behalve ten aanzien van onze garantie. Geen van ons zal instemming van enige andere persoon behoeven om de overeenkomst te ontbinden of enige verandering in deze voorwaarden aan te brengen.

15.3 Als een rechter oordeelt dat een deel van deze overeenkomst onwettig is, blijft het overige van kracht. Elk van de paragrafen van deze voorwaarden geldt afzonderlijk. Indien een rechter of relevante autoriteit beslist dat enige van deze paragrafen ongeldig is, zullen de overige volledig van kracht en werkzaam blijven.

15.4 Zelfs wanneer wij de handhaving van deze overeenkomst uitstellen, kunnen wij haar later alsnog handhaven. Als wij niet onmiddellijk van u verlangen dat u iets doet waartoe u volgens deze voorwaarden verplicht bent, of als wij eventuele stappen tegen u voor het niet nakomen van deze overeenkomst uitstellen, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en zal het ons er niet van weerhouden om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en wij u niet manen maar doorgaan met het leveren van de producten, kunnen wij op een later tijdstip alsnog verlangen dat u de betaling (plus rente) voldoet.

15.5 Welk recht van toepassing is op deze overeenkomst en waar u gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht en u kunt gerechtelijke stappen ondernemen met betrekking tot de producten bij een gerecht in Nederland.

Topresultaten

Alle resultaten bekijken

Niet gevonden wat je zocht? Probeer het eens met minder woorden of met een algemenere zoekterm.
Nog steeds niets? Neem dan gerust contact op met onze klantendienst.