Wij maken gebruik van cookies om je in staat te stellen om onze website optimaal te gebruiken. Door verder te gaan op de website, stem je ermee in dat wij cookies gebruiken. Lees meer.

Privacybeleid

Laatste update: 16 november 2016 ("Ingangsdatum")

Deze Privacyverklaring wordt u voorgelegd door Pioneer DJ Corporation. Wij nemen de privacy van de gebruikers van onze website zeer serieus. Wij vragen u om deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen, want zij bevat belangrijke informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken.

Pioneer DJ Corporation ("wij" of "ons") is de verwerkingsverantwoordelijke, d.w.z. de onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en deze beheert.

Omdat we zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte, hebben wij de volgende vertegenwoordiger benoemd:

Pioneer DJ Europe Ltd. Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex, H4A 6QQ, Verenigd Koninkrijk. Telefoon +44 (0)203 761 7220.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van de Pioneer DJ website, met inbegrip van microsites (afzonderlijk "Website" en gezamenlijk "Websites"), mobiele app en daarmee verbonden op het internet gebaseerde services (gezamenlijk "Services"). Wij vinden uw privacy belangrijk, dus neemt u de tijd om u vertrouwd te maken met ons beleid en de manieren waarop u uw privacy kunt beschermen. Als u vragen heeft, neem dan contact op met privacy@pioneerdj.com. Deze verklaring maakt deel uit van en is onderworpen aan de bepalingen van de Service-overeenkomst en de Licentie-overeenkomst kuvo.com

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die door ons offline of op andere manieren of door een derde wordt vergaard, met inbegrip via content van een derde (b.v. reclame die vanuit of op de Services gelinkt kan worden of toegankelijk is).

Informatie die wij vergaren

Informatie die u ons geeft

Wij vergaren de volgende informatie:

Account- en profielinformatie

Wij vergaren informatie over u als u zich registreert voor een account en uw profiel op de Services aanmaakt of wijzigt. Informatie die wij vergaren kan omvatten uw accountnaam, gebruikersnaam, geboortejaar, wachtwoord, profielfoto en of u deejay bent. Wij vergaren ook informatie die u opneemt in uw biografie en nieuwe updates van uw profiel. Voor clubs vergaren wij ook het adres en telefoonnummer.

Content

Met onze mobiele app is het mogelijk om foto's te maken. Deze foto's worden opgeslagen op uw mobiele toestel en worden niet door ons overgebracht naar of opgeslagen op andere locaties. Als u deejay bent, krijgen wij ook informatie over de tracks die u met behulp van ons product speelt.

Andere wijzen van indienen

Wij verzamelen andere gegevens die u bij onze Services of direct bij ons indient, zoals wanneer u om klantenondersteuning verzoekt of met ons communiceert via e-mail of sociale mediasites.

Informatie die wij vergaren door uw gebruik van onze Services

Gebruiksgegevens, weblogs en analytische informatie

Wij leggen bepaalde informatie vast en slaan die op in log files als u contact heeft met onze Services. Wij vergaren informatie over uw contact met de Services, waaronder clubbers, afspeellijsten, tracks, clubs en deejays die u volgt of liket. Wij vergaren ook technische gegevens zoals internet protocol(IP)-adres, MAC-adres of andere toesteladressen of identifiers, evenals browsertype, internetserviceprovider, URL's van doorverwijzings/exitpagina's, bestuurssysteem, datum/tijd-stempel en uw mobiele netwerkprovider. Wij en onze analytische leveranciers vergaren en bewaren ook analytische informatie als u onze Services gebruikt om ons te helpen om onze Service te verbeteren.

Locatie-informatie

Wij vergaren en bewaren uw locatie-informatie als uw toestel en/of webbrowserinstellingen toestaan dat die naar ons wordt verzonden en, indien vereist door het toepasselijke recht, als u ons vooraf toestemming heeft gegeven. Als u het vergaren van deze informatie niet toestaat, zijn bepaalde aspecten van de Services mogelijk niet beschikbaar.

Cookies en andere traceringstechnologieën

Wij maken gebruik van verschillende technologieën om informatie te vergaren, waaronder cookies die wij opslaan op uw computer of mobiele toestel. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw toestel. Wij gebruiken cookies om Services te verbeteren en onze Services en uw ervaring te optimaliseren; om u toegang tot en gebruik van onze Services toe te staan zonder uw gebruiksnaam en wachtwoord in te voeren; en om het aantal bezoeken bij te houden en inzicht te krijgen in welke gebieden en features van de Services het populairst zijn. We kunnen de informatie die we opslaan in cookies ook associëren met de informatie die u ons verschaft als u gebruik maakt van onze Services. Door de opties aan te passen kunt u uw browser opdragen om niet langer cookies te accepteren of om uw toestemming te vragen voordat cookies van de websites die u bezoekt worden geaccepteerd. Als u geen cookies accepteert, zult u mogelijk niet alle aspecten van onze Services kunnen gebruiken. Raadpleeg ook ons cookiebeleid. Anonieme sessie-informatie wordt verzameld en geanalyseerd door Google Inc. met behulp van Google Analytics. Klik hier https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ voor meer informatie over google, Google's gebruik van cookies en Google's privacybeleid. N.B.: deze URL kan van tijd tot tijd veranderen en valt buiten de verantwoordelijkheid van Pioneer DJ.

Informatie die wij vergaren uit andere bronnen

Andere Services

U kunt toegang krijgen tot of zich registreren voor de Services met behulp van uw accountgegevens voor de services van derden (individueel te noemen "Geïntegreerde Service"), zoals Twitter of Facebook, of anderszins zulke Geïntegreerde Services verbinden met uw account. Door te verbinden met een Geïntegreerde Service geeft u ons toestemming om gegevens te vergaren en op te slaan zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, woonplaats, profielfoto, URL, commentaren en andere informatie die de Geïntegreerde Service voor ons beschikbaar maakt en om die te gebruiken en bekend te maken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Controleer de privacy-instellingen op elke Geïntegreerde Service om inzicht te krijgen in de informatie die naar ons wordt verzonden door elke Geïntegreerde Service. Lees zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van elk van de Geïntegreerde Services voor u gebruik maakt van hun services en ze verbindt met onze Services.

Informatie van de services van derden

Wij kunnen informatie verkrijgen van derden zoals onze partners en service providers en deze combineren met andere informatie die wij van u vergaren.

Hoe wij de informatie die wij vergaren gebruiken

Wij kunnen de informatie die wij vergaren voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder:

 • Om onze Services te leveren, exploiteren, onderhouden, verbeteren, personaliseren en promoten;
 • Om nieuwe producten, services, features en functionaliteiten te ontwikkelen;
 • Om u toegang te geven tot onze Services en ze door u te laten gebruiken;
 • Om met u te communiceren, inclusief het reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken, klantenservice en – ondersteuning te bieden, u van informatie te voorzien over services, waaronder technische bekendmakingen, updates, veiligheidswaarschuwingen, administratieve berichten en reclame- of marketingboodschappen, en u te voorzien van ander nieuws of informatie over ons;
 • Om trends, gebruik en activiteiten in verband met onze Services te volgen en analyseren, en onbevoegde toegang tot onze Services en andere illegale activiteiten te onderzoeken en voorkomen.
 • Wij kunnen de informatie die wij vergaren ook voor andere doeleinden gebruiken, waarover wij u vooraf in kennis stellen en waarvoor wij uw toestemming vragen.
 • Met uw toestemming kunnen we ook uw e-mailadres gebruiken om u commerciële berichten te sturen, inclusief veranderingen in onze producten of nieuws over Pioneer DJ. Als u niet langer marketingboodschappen van ons of onze partners wil ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden. Door u af te melden kan het zijn dat u geen berichten ontvangt met betrekking tot verbeteringen of nieuwe services.

Informatie delen en bekendmakingen

Wij kunnen uw informatie op de volgende manieren delen:

Wij kunnen uw informatie op de volgende manieren delen

Wij zullen uw persoonlijke informatie delen met andere bedrijven, organisaties of individuen dan wijzelf als wij uw toestemming hebben om dat te doen.

Uw gebruik

Als u onze Services gebruikt, zijn uw profiel, nieuwsupdates, commentaren, favorieten, likes, volgers en als u deejay bent uw afspeellijsten en optredens standaard zichtbaar voor het publiek en andere gebruikers. U kunt uw profielinstellingen te allen tijde wijzigen om te zorgen dat uw informatie privé en niet langer zichtbaar is voor het publiek of andere gebruikers op onze Site zoals hieronder beschreven. Wij adviseren u om de gevoeligheid van alle informatie te evalueren alvorens die in het openbaar te delen.

Social networks en andere websites

Met behulp van onze Services kunt u informatie, met inbegrip van foto's, tracks, afspeellijstinformatie en andere persoonlijke informatie delen met social networksites zoals Facebook en Twitter. Als u commentaren op onze Site plaatst met behulp van geïntegreerde social network services, zullen deze op deze services worden gedeeld. Hun gebruik van de informatie zal onderworpen zijn aan hun privacybeleid.

Serviceproviders

Wij kunnen uw informatie delen met serviceproviders die namens ons services verrichten. Wij autoriseren serviceproviders uitsluitend om persoonlijke informatie te gebruiken en bekend te maken voor zover noodzakelijk om bepaalde services namens ons uit te voeren of te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij eisen van hen dat zij de privacy en veiligheid van persoonlijke informatie die zij namens ons verwerken naar behoren beschermen.

Partners

Wij kunnen uw informatie delen met partners zoals analytische en reclamepartners om bijvoorbeeld analytische en reclamediensten te leveren. Onze partners kunnen gedurende enige tijd en op verschillende online-services informatie vergaren over uw online-activiteiten als u onze Services gebruikt. Wij zullen alleen informatie met onze partners delen voor marketingdoeleinden, waaronder hun direct marketingdoeleinden met uw voorafgaande toestemming.

Samengevoegde gegevens

Wij kunnen samengevoegde informatie waarin u niet geïdentificeerd wordt delen met derden.

Het voldoen aan wetten en verzoeken van wetshandhavers; bescherming van onze rechten:

Wij kunnen uw informatie (met inbegrip van uw persoonlijke informatie) bekendmaken aan een derde als (a) wij menen dat bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan enige toepasselijke wetten, voorschriften, wettelijke procedure of overheidsverzoek, (b) in geval van gerechtvaardigde zorgen van Pioneer DJ over het afdwingen van onze overeenkomsten, beleid en servicevoorwaarden, (c) om de veiligheid of integriteit van de producten en services van Pioneer DJ te beschermen, (d) om bezit, rechten en veiligheid van Pioneer DJ, onze klanten of het publiek te beschermen tegen schade of illegale activiteiten, (e) om te reageren op een noodsituatie waarvan wij te goeder trouw geloven dat die van ons vereist om informatie bekend te maken om te helpen bij het voorkomen van de dood of ernstig lichamelijk letsel van enige persoon, of (f) om onderzoek te plegen naar of ons te verdedigen tegen claims of aantijgingen van derden.

Zakelijke overdrachten

Wij kunnen uw informatie (met inbegrip van uw persoonlijke informatie) delen of overdragen in verband met of gedurende onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsbezit, financiering of verwerving van het geheel of een deel van ons bedrijf aan een andere onderneming. Wij zullen u in kennis stellen van zo'n verandering van eigendom of overdracht van bezit door middel van een bekendmaking op onze website.

Uw keuzes en privacy-instellingen

U kunt ervan afzien om bepaalde persoonlijke informatie met ons te delen. In dat geval kunnen een aantal van de features en functies van onze Services wellicht niet beschikbaar voor u zijn.

Afhankelijk van toepasselijke wetten kunt u het recht hebben om toegang te vragen tot en informatie te verkrijgen over de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden, onjuistheden in uw persoonlijke informatie bijwerken en corrigeren, en voor zover van toepassing de informatie laten blokkeren of verwijderen. Het recht om toegang te verkrijgen tot persoonlijke informatie kan onder sommige omstandigheden worden beperkt door plaatselijke wettelijke voorschriften.

Wij geven u een aantal methoden om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie en deze te corrigeren en bij te werken of te laten blokkeren of verwijderen, met inbegrip van:

 • U kunt bepaalde persoonlijke informatie en privacy-instellingen te allen tijde bereiken, bijwerken of corrigeren door naar de accountinstellingen op uw profielpagina op onze websites of mobiele app te gaan.
 • U kunt ook uw account sluiten via de accountinstellingen, waarna uw persoonlijke informatie niet langer zichtbaar zal zijn voor andere gebruikers.
 • U kunt uw rechten uitvoeren door contact met ons op te nemen op het volgende adres: Pioneer DJ Europe Limited, Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex, HA4 6QQ, Verenigd Koninkrijk. Tel. +44 (0)203 761 7220, Fax +44 (0) 20 3761 7221.

U kunt ervoor kiezen om uw profiel privé te houden met behulp van de accountinstellingen. Als u uw profiel of andere informatie aanmerkt als privé, zullen we alsnog informatie ontvangen over uw profiel en tracks, maar die zal niet zichtbaar zijn voor andere gebruikers.

U kunt u afmelden voor het ontvangen van promotiecommunicatie van onze Websites (met inbegrip van communicatie van partners) met behulp van de afmeld-link in elke e-mail of uw e-mailvoorkeuren in uw accountinstellingen bij te werken. Ook als u zich heeft afgemeld voor promotieberichten van ons, zult u administratieve en veiligheidsberichten met betrekking tot de Services van ons ontvangen.

Mededeling voor inwoners van California

Op grond van California Civil Code Section 1798.83 hebben inwoners van de staat California het recht om ondernemingen die zaken bedrijven in California te verzoeken om bepaalde informatie met betrekking tot het bekendmaken binnen het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar van de persoonlijke informatie van die inwoner van California aan derden (en in sommige gevallen hun filialen) voor hun direct marketingdoeleinden. Als alternatief bepaalt de wet dat een onderneming hieraan kan voldoen, zoals wij doen, door in haar privacyverklaring bekend te maken dat zij consumenten de keus biedt (afmelden of aanmelden) met betrekking tot het delen van persoonlijke informatie met derden en filialen voor de direct marketingdoeleinden van die derden en filialen en informatie hoe die keus kan worden gemaakt. Op dit moment delen wij geen persoonlijk identificeerbare informatie met derden of filialen voor de direct marketingdoeleinden van die derden of filialen. Als wij dat in de toekomst zullen doen, zullen wij u voordat wij uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden of filialen voor hun direct marketingdoeleinden voorzien van een keuzemogelijkheid. Als u zich niet aanmeldt of ervoor kiest om zich af te melden op het moment dat we die keus bieden, zullen wij uw informatie niet delen met die aangemerkte derde of filiaal voor zijn direct marketingdoeleinden.

Mededeling voor inwoners van de EER

U heeft het recht om na betaling van een klein bedrag (op dit moment €10) te verzoeken om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens die wij over u kunnen verwerken. Als u dit recht wilt uitoefenen, dient u:

 • uw verzoek schriftelijk in te dienen;
 • bewijs van uw identiteit en adres te overleggen (bijv. een kopie van uw rijbewijs of paspoort en een recente rekening van een nutsbedrijf of creditcardafschrift);
 • zorg te dragen voor een eventuele betaling aan Pioneer DJ; en
 • de persoonlijke gegevens te specificeren waartoe u toegang wilt verkrijgen, inclusief account- en referentienummers waar van toepassing.

U heeft het recht om van ons te verlangen dat wij kosteloos onjuistheden in uw gegevens corrigeren. Als u dit recht wilt uitoefenen, dient u:

 • uw verzoek schriftelijk in te dienen;
 • ons te voorzien van voldoende informatie om u te identificeren (bijv. accountnummer, gebruikersnaam, registratiedetails); en
 • de informatie te specificeren die onjuist is en waardoor die zou moeten worden vervangen.

U heeft tevens het recht om ons te verzoeken om het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden te staken. Als u dit recht wilt uitoefenen, dient u:

 • uw verzoek schriftelijk in te dienen (een e-mail aan exec.eu@pioneerdj.com met "unsubscribe" in de onderwerpsregel volstaat);
 • ons te voorzien van voldoende informatie om u te identificeren
 • (bijv. accountnummer, gebruikersnaam, registratiedetails); en
 • indien uw bezwaar niet gericht is tegen direct marketing in het algemeen, maar tegen direct marketing via een bepaald kanaal (bijv. e-mail of telefoon), het kanaal te specificeren waartegen u bezwaar maakt.
Volg-Me-Nietsignalen

Omdat er nog geen consensus is over hoe bedrijven moeten reageren op webbrowser-gebaseerde of andere "Volg-me-niet" (DNT)-mechanismen, reageren we op dit moment niet op webbrowser-DNT-signalen die een methode bieden om zich af te melden voor het vergaren van informatie over online-activiteiten over een tijdsverloop en op websites of online services van derden. Wij zullen wellicht ons beleid ten aanzien van het reageren op deze signalen herzien, in welk geval we een herziene privacyverklaring op deze site zullen plaatsen.

Gegevensbeveliging

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring wordt behandeld. Wij passen redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingen toe om de persoonlijke informatie die u geeft te beschermen tegen onopzettelijke, onrechtmatige of onbevoegde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruik. Helaas kan niet gegarandeerd worden dat het internet 100% veilig is, en wij kunnen de veiligheid van informatie die u naar ons zendt of op de Services opslaat niet waarborgen.

Privacy van minderjarigen

Onze Services zijn niet gericht aan individuen onder de 16 jaar. Wij vergaren niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 16. Als wij ontdekken dat een kind onder de 16 ons heeft voorzien van persoonlijke informatie, zullen wij stappen ondernemen om die informatie te verwijderen (tenzij wij toestemming verkrijgen van een van de ouders of een wettige voogd). Als het u ter kennis komt dat een kind ons heeft voorzien van persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via privacy@pioneerdj.com.

Services van derden

Onze Services kunnen features of links naar websites en services van derden bevatten, met inbegrip van services die de aankoop van songs en muziekalbums faciliteren. Informatie die u aan sites of services van derden geeft, wordt direct aan de beheerders van die sites of services gegeven en is onderworpen aan het eventuele beleid van die beheerders ten aanzien van privacy en veiligheid, ook als toegang wordt verkregen via onze Services. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content of privacy- en veiligheidsmaatregelen en – beleid van de sites en services van derden waarnaar links of toegang worden gegeven. Wij adviseren u om het privacy- en veiligheidsbeleid van derden te onderzoeken voor u hen van informatie voorziet.

Internationale gebruikers

Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij over u vergaard hebben overbrengen naar andere landen dan het land waar zij oorspronkelijk werd vergaard. Deze landen hebben wellicht niet dezelfde wetten ten aanzien van de bescherming van gegevens als het land waar u oorspronkelijk de persoonlijke informatie gaf. Wanneer wij uw persoonlijke informatie overbrengen naar andere landen, zullen wij die informatie beschermen zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Als u zich bevindt in de Europese Economische Ruimte, voldoen wij aan de toepasselijke wettelijke bepalingen voor het overbrengen van persoonlijke informatie buiten het land waar die vergaard is. Door ons te voorzien van uw persoonlijke informatie of onze Services te gebruiken, stemt u in met het eventueel overbrengen van persoonlijke informatie naar landen buiten het land waar u woont, met name naar Japan en de Verenigde Staten.

Veranderingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Als wij veranderingen aanbrengen, brengen wij u daarvan in kennis door de datum van de "Laatste update" boven aan deze Privacyverklaring aan te passen en voor zover wenselijk kunnen wij u een extra mededeling doen (zoals het vermelden van een verklaring op het inlogscherm of het toesturen van een mededeling per e-mail). Als u doorgaat met het gebruik van onze Services nadat de herziene Privacyverklaring van kracht is geworden, betekent dat dat u de dan geldende versie van deze Privacyverklaring heeft gelezen, begrepen en ermee instemt. Als u niet instemt met de Privacyverklaring dient u geen van onze Websites te gebruiken.

Contactinformatie

Met vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring, uw persoonlijke informatie of onze wijze van gebruik of bekendmaking kunt u contact met ons opnemen per e-mail via privacy@pioneerdj.com contact of schriftelijk aan Pioneer DJ Corporation, 6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-Ku, Yokohama, Kanagawa, 220-0012 Japan.

Als u zich bevindt in de Europese Economische Ruimte, kan Pioneer DJ Europe Limited verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonlijke informatie. Wilt u contact met ons opnemen in Europa, gebruik dan de volgende contactgegevens: Pioneer DJ Europe Limited, Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex, H4A 6QQ, Engeland.

Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, kan Pioneer DJ Americas, Inc. verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonlijke informatie. Wilt u contact met ons opnemen in de Verenigde Staten, gebruik dan de volgende contactgegevens: Pioneer DJ Americas, Inc. 2050 W 190th Street, Suite #109, Torrance, CA 90504, USA.

Topresultaten

Alle resultaten bekijken

Niet gevonden wat je zocht? Probeer het eens met minder woorden of met een algemenere zoekterm.
Nog steeds niets? Neem dan gerust contact op met onze klantendienst.